Bejegyzések

2021. november 28., vasárnap: Ő elment, de él

Kép
53 éves volt.  A papunk. Nem volt ismert  egészségügyi problémája.  2 oltást kapott, 2 hetet volt lélegeztető gépen és meghalt. Isten adja az éveink számát. Ő dönt élet és halál fölött. Néhány hónapja jártam a miséire és nála gyóntam. Mindig mérhetetlen kedvesség és béke áradt belőle. Azt hiszem, hogy ő már kész volt arra, hogy az Atyával találkozzon.  Mondta is, hogy egyszer majd eljön a Szűz Anya érte. Nagyon szerette az Égi Édesanyánkat. Talán ezért éreztem én is közelinek őt.  Azt mondják, hogy áldozó emberek között mélyebb a kapcsolat, mint a vérszerinti rokonok között.  Mindig biztatott, mindig elmondta őszintén, hogy most kevés a hitem, hogy ennek a világnak a hercege a gonosz és, hogy szentté kell válni.  Nagyon fájt, amikor megtudtam, hogy itthagyta a földi világot. Még mérges is voltam Istenre, hogy elvette őt tőlünk. De aztán rájöttem, hogy önző vagyok és önmagamat siratom. Hogy nem látom felülről az egészet. Hogy vannak még igazi hívők, akik vállalják a szenvedé

2021. november 28., vasárnap: Szent Gertrúd, Az isteni szeretet követe

Kép
"Először is ahányszor valami munkába akar fogni , mindig alázatosan alkalmazkodjék az isteni mindenhatósághoz és haszontalan szol gának vallja magát , aki ifjúságának erejét haszontalanul eltékozolta s az Úr Istennek, az ő teremtőjével és kedvelőjével nem sokat törődött. Egyben óhajtsa és kérje, hogy isteni mindenhatóságából adjon neki erőt a jócselekedetre. Másodszor az Isten kifürkészhe tetlen bölcsesége iránt vallja magát méltatlannak az isteni ismeret behatásainak elfogadására, mivel érzékeit gyermekkora óta nem az isteni dolgok kutatásában gyakorolta,  hanem gyakran az emberi hiúság és üres  dicsőségvágy szolgálatába szegődtette. Mélységes megalázkodással pedig arra fordítsa legfőbb igyekezetét, hogy minden földi dologtól megszabadulva, az isteni szemlélődésnek adja át magát. Abból pedig, amivel Isten bőkezűsége elárasztja , törekedjék a hely és idő körülményeihez képest felebarátainak is  szeretettel juttatni. Harmadszor: a legforróbb hálaadással foga

2021. november 13., szombat: Egy kicsit keveset beszélünk ma a bűnről

Kép
Rázós téma. Ezért is, ahogy megszokhattátok, nem éppen egy ideillő képpel jövök, de talán ha képzeletben helyet foglalsz itt, könnyebb lesz ez a nehéz téma (is). Lehet vétkezni szóval, tettel, gondolattal és mulasztással is. Inkább az utóbbira térnék ki. Ha valamit tudsz, ha kaptál bölcsességet ahhoz, hogy mondjuk az Egyház mai helyzetét lásd vagy a lelkek megkülönböztetésének ajándékát magadénak tudhatod, az egy kegyelem, egy ajándék Istentől. De ha ezt nem használod, nem beszélsz róla, nem próbálsz másokat megmenteni, akkor az mulasztás, bűn. Nem akartam az oltásról írni. Nem nagyon foglalkozom úgy általában a koviddal sem. Az életem amúgy is egy önszántamból választott karantén, kisgyerekes, nagy családosként. 😉 Szerencsére minket nagyon elkerült a vírus, pedig szinte mindenki elkapta körülöttünk.  1. Az első bűn, amire rájöttem, amit a Szentlélek megmutatott nekem, hogy ma az abortusz egy olyan jövedelmező iparág ( szó szerint), ami azért jött létre, hogy kényelmesebb,

2021. november 13., szombat: Az egész világ abortuszpárti

Kép
Az abortusz mára iparággá nőtte ki magát. Van rá igény. Nem is kevés. Azok is igénylik ennek az iparágnak a létezését - és növelik a profitját-, akik beoltatják magukat embrió szöveteket tartalmazó oltóanyaggal. Ha nem tudna róla, akkor is növelik.  Az abortusz a Sátán legnagyobb "szentsége". Amint emberek millió hódolnak előtte, nő a hatalma és az ereje. Miért csodálkozunk azon, hogy hirtelen mindenhol széthúzást, ellenségeskedést, meg nem értettséget tapasztalunk? A mi bűneink következménye mindez.  Sokan behódoltak a Sátánnak. A kis földi életük sokkal fontosabb, mint az örök élet.  Ahol félelem van, ott nincs hit. A félelem ellentetje a bizalom.  Ma az abortusz mellett tették le az emberek a bizalmukat. Nem Isten előtt. Nem tudom még mennyi időnk maradt...

2021. október 13.: Legjobb videó, amit hallottam a genderről

Kép
https://vimeo.com/606651440

2021. október 9, szombat: Negatív gondolkodás

Kép
HA FOLYAMATOSAN A ROSSZ DOLGOKRA KONCENTRÁLSZ, AKKOR SPIRITUÁLISAN LE FOGNAK HÚZNI EZEK A DOLGOK. Chad Ripperger atyától hallgattam ismét videókat. A youtube- n megralálod őt. Kérlek imádkozz a munkásságáért és azért, hogy sokakat elérjen. A pesszimizmusról gyűjtöttem csokorba néhány gondolatát.  Fókuszálj  Istenre! Jó dolgokra! Erényekre. Ez nem azt jelenti, hogy tagadd le a valóságot! Ha folyton negatívak, mérgesek vagyunk, az fájdalommal jár. A legbékésebb emberek csak hagyják a negatív dolgokat elúszni, nem töri meg őket. Ha csak a rossz dolgokra figyelünk (politika, egyházi élet, családi problémák), akkor a negatív érzelmeink kerülnek túlsúlyba, ez egyértelmű. Ezáltal könnyen gerjedünk haragra és válunk indulatossá. Szokássá válhat, hogy valakiben csak a rosszat látjuk meg. Szenvedni fogunk vagy élvezni fogjuk a szenvedés nyújtotta fájdalmat. Akár függőséget is okozhat ez. Rendszerint rendetlen kötődés a pesszimizmus, a negatív gondolkodás. Valami annyira lefoglal

2021. október 9., szombat: Vesszőparipám, a szenvedés értéke

Kép
" A „szenvedés” az Istentől való függésnek és a feléje haladásnak a jele. Így egyben a felszabadulásnak, az analóg értelemben vett elkövetkezendő boldogságnak előhírnöke és ezért már a jelenben is boldogságot takar. " (Zakar András: A szenvedés értéke és a megtestetülés titka) Ismét hallgattam Chad Ripperger atya videóiból (konkrétan ezt: https://youtu.be/6gsC9Kzuebk)  és rá kellett jöjjek, hogy újra és újra hallgatnom kell, mert nagy segítség a hétköznapokban és a lelki életben. Ő Szent Tamás filozófiáját osztja meg leginkább és a szenvedést úgy írja le, mint egy lehetőséget, ami megtisztít minket és szentté tesz. Ha az élvezeteket hajtjuk nem tudunk szentté válni. Ha mindig mindenben a könnyű utat választjuk, akkor nem fogunk fejlődni. Azt kellen tegyük, ami nehéz. Persze ezt így könnyű leírni. Magam is napi szinten szenvedek, mert a nagy család sokszor felőröl és küzdök az egómmal, hogy ne a saját időt hajtsam folyton. Ripperger atya azt mondja, hogy minél er