Bejegyzések

2021. február 22., hétfő: Virágom

Kép
Isten kertjében mindannyian más és más virágok vagyunk.  Fekete István: Hóvirág Illatod a földben hagytad, mélyen És az arcod, mint a hó, kedves, fehér. Szerelmes méhek kelyhedbe nem járnak, Lehullsz, mikor még híre sincs a nyárnak, És marokkal tép, aki elér. Nem ismered a daltzengő májust, Szirmodra fagy hideg, ónos eső, Mégis szívemen hordom bokrétádat, S ha nem néznek, megcsókolom a szádat, Mert te vagy – te vagy a: Legelső…

2021. február 22., hétfő: Bernard Barrett atya elmélkedései

Kép
Szívből ajánlom Bernard atya (a volt, angliai papunk) elmélkedéseit ebben a nagyböjti időben.: https://youtu.be/svkInfeqYhA

2021. február 19., péntek: Annyian kérdezik, hogy hogy birom

Kép
Nem saját erőből, az biztos. "Mikor tehát a hívek őszinte lélekkel megadják a házassági beleegyezést, megnyitják önmaguknak a szentségi kegyelem kincstárát, melyből természetfölötti erőket merítenek kötelességeik és feladataik hűséges, szent és mindhalálig állhatatos teljesítésére. Ez a szentség ugyanis mindazokban, akik nem gördítenek akadályokat működése elé, nem csupán a természetfölötti élet forrása lesz, azaz növeli a megszentelő kegyelmet, hanem különleges ajándékokat, jó indulatokat, kegyelmi csírákat ad; fokozza és tökéletesíti a természetes erőket, hogy a hitvesek ne csupán értelemmel értsék, hanem bensőségesen ízleljék, szilárdan őrizzék, hatékonyan akarják és meg is tudják tenni mindazt, ami a házas állapothoz, annak céljaihoz és kötelességeihez tartozik. Végül jogot biztosít nekik ahhoz, hogy mindannyiszor elnyerjék a segítő kegyelmet, valahányszor állapotbeli kötelességeik teljesítéséhez arra szükségük van. Mindazonáltal, mivel a természetfölötti világre

2021. február 19., péntek: Teremtmények

Kép
"Aki a teremtményekben keresi a békét, sohasem fogja azt megtalálni;  mert minden teremtmény együttvéve képtelen kielégíteni egyetlen szívet is. Isten a végetlen jóság, a maga számára teremtette az embert, amiért is csak az Isten elégítheti ki őt. Innét van, hogy oly sokan soha nem juthatnak el  a valódi megelégedésre, habár a föld minden örömével és gazdagságával vannak is elhalmozva; ezek mindig több dicsőséget, több vagyont, több örömöt koldulnak és bármennyiben is részesüljenek, azért mindig nyugtalanok maradnak és egy napig sem élvezik az igazi békét.: 'Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kivánságait.' (36Zsolt.4) Ha valaki csak az Istenben örvendez és semmi egyebet nem keres, mint egyedül az Istent, úgy az Úr maga gondoskodik róla, hogy szívének minden vágya beteljesedjék, aminek folytán az ily lélek azon lelkek állapotába jut, amelyek semmi egyebet nem kívánnak, mint egyedül az Istennek tetszeni." ( Liguori Szent Alfonz- Varga: Az üdvö

2021. február 18., csütörtök: Arcukra hazudott mosoly, Júdás csókja

Kép
Színjáték. Érdek. Manipuláció. Hazugság. Lealacsonyítás. Nem törődömség. Szolgálat helyett kontroll. Önimádat. Hazug csók. Színlelt mosoly.  Jézus vitte a keresztet és köpdösték. Nem szólt semmit.  Bűntelen. Feltétel nélküli szeretet. Tisztaság. Türelem. Jóakarat. Szenvedés. Hosszantűrés jóban- rosszban.  Önátadás.  Önfeláldozás. Halál.  Feltámadás. Arcukra hazudott mosoly. Hittem benne. Újra esélyt adtam. Bűnös vagyok. Szeretetre képtelen, gőgös, arrogáns. Nem tudtam tovább hallgatni.  Nem az enyém az ítélet. A háztetőkről fogják hírdetni. Jön az ítélet. Jézus újra eljön.  Az ítélet mindenki előtt fog megtörténni.  Te is benne leszel. Mind ott leszünk. Az vesse rám az első követ, aki bűntelen! Menj és többet ne vétkezz! Újra rászedtek! Hittem. Javíthatatlan idealista vagyok. Bűntudatkeltők. Empátia nélküli lények.  Az állatok is ilyenek. Ösztönből cselekszenek. A maguk javát keresik. Használnak. Felhasználtak a kis céljaik elérésére. Nulla felelősség vállalás. Meddig sülly

2021. január 28., csütörtök: Önmegtartóztatás házasságon belül

Kép
"A keresztény házasság. 1Leveletekre azt válaszolom:  2 jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik. A paráznaság veszélye miatt azonban, legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje.  3 A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, s ugyanúgy az asszony is férjével szemben.  4 Az asszony nem rendelkezik tulajdon testével, hanem a férje. Ugyanúgy a férfi sem rendelkezik tulajdon testével, hanem a felesége.  5 Ne tartózkodjatok egymástól, legföljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy az imádságnak szenteljétek magatokat. Aztán térjetek vissza egymáshoz, hogy a sátán meg ne kísértsen, mivel nem tudtok önmegtartóztatásban élni.  6 Ezt engedményképpen mondom, nem parancsként.  7 Szeretném ugyanis, hogy mindnyájan olyanok legyetek, mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta Istentől, egyik ilyent, a másik amolyant.  8 A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom:  9 jó, ha úgy maradnak, mint ahogy én. De ha nem akarnak m

2021. január 26., kedd: Te gondoskodj, Jézus!

Kép
Ezt az imádságot   Jézus sugallatára Don Dolindo Ruotolo nápolyi pap írta, aki szentség hírében halt meg. Miért nem szükséges nyugtalankodni?  Adjátok át nekem minden gondotokat és akkor minden jóra fordul, meg fogtok nyugodni. Mondom nektek, minden igazi, teljes önátadás megoldja bennem a legbonyolultabb helyzetet is. Egy probléma átadása nem haraggal, szenvedéssel, csalódottsággal teli imában való hozzám fordulást jelent, mert én kísérlek benneteket, és az imában békével ajándékozlak meg titeket. Az önátadás azt jelenti: boldogan becsukni lelki szemeinket és ellene mondani a szomorúságnak. Újból a kezembe helyezni magatokat, hogy én, mint az édesanyja ölében alvó kisgyermeket áthelyezzelek benneteket a másik partra. A ti szétszórtságotok és nehézségeiteken való merengés, zárkózottságotok és az a vágyatok, hogy ti oldjátok meg problémáitokat, melyek kínoznak, békétlenné és szomorúvá tesznek benneteket. Ez nagy kísértés számotokra. Miért nem adjátok át nekem problémáitok