Bejegyzések

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

Kép
A férj feladata, hogy támogassa a nejét, minden szükségletéről a családnak gondoskodjon. Ő utasíthatja a nejét, hiszen ő a családfő. Ez nem azt jelenti, hogy a nő nem javasolhat. A feleségnek a hivatásbeli kötelezettsége az, hogy a gyermekeket otthon nevelje és tá.ogassa a férjét, otthont teremtsen.  Ha a házastársak manipulálják egymást, semmibe veszik a másikat, manipulálják vagy sértődésből, büntetésből nem beszélnek, ezek halálos bűnök.  A házasság célja, gyermekeket világra hozni, akik Istent dicsőítik meg a jövőben.  Gyakran halljuk, hogy házas fiatalok mondják, hogy még várnak a gyermekkkel, mert még nem készek rá. Ha nem vagy kész arra a házasságod első napjától kezdődően, hogy gyermekeket vállalj, akkor nem vagy kész a házasságra, hiszen ez az elsődleges célja a házasságnak.  A házasság másodlagos célja egymás támogatása.  Ha nem ezek szerint élünk, akkor boldogtalanok leszünk. A házasság célja még az, hogy egymást üdvösségre segítsük. Ha akarod a férjed vagy a fel

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok

Kép
Nagyon sokat változott a világ. Nem ritkaság, hogy ma nagy házban kis család él. Régen pont az ellenkezője volt. Kis házban éltek nagy családok. Nem volt divat a külön szoba minden gyereknek. Mondjam azt, hogy elkényelmesedtünk? Hogy nem tudjuk elviselni egymást és ezért rendezkedünk úgy be, hogy az egy főre jutó lakóterület megsokszorozódott? Már több, mint egy éve itt élünk, amióta visszaköltöztünk Angliából. Mindig is saját kertes házra vágytam. Volt is, de aztán úgy hozta a sors, hogy el kellett adjuk.  Úgy gondoltam, hogy az első gyermekünk születése előtt minden meg kell legyen. Ház, autó, nagy kert, kutya az udvaron. Bálványom volt a ház. Így utólag belátom és örülök, hogy elvesztettük az első házunkat. Mennyi ember van, aki nehezen viseli a veszteségeket? Én is így voltam. Aztán lezárul az életünk egy bizonyos szakasza és meglátjuk a miértekre a válaszokat. Isten nem azért engedi meg a rosszat, mert ki akar velünk tolni! Ha el tudnám mondani, hogy mekkor

2020. 10. 28., szerda: Látszatra szabad

Kép
Ahogy hallgattam a gyerekek altatása közben a szuszogásukat, arra gondoltam, amint elalszanak, szabad leszek. Valóban jó a szabadság szónak az ismetete napjainkban? Arra is gondoltam, hogy egyesek  szabadon  döntenek arról, hogy ez a gyermeki szuszogás megszünjön örökre. Arra gondoltam, hogy ők szabadok, mert azt tehetnek, amit akarnak, akkor, amikor akarják és annyiszor, ahányszor akarják. Ma őket hívják felelősség tudatos szülőknek, akik képtelenek kontrollálni a cselekedeteiket, akik add uram, de máris szemléletűek, akiknek szükségletei azonnal kielégítendők. Bezzeg azok, akik lemondásokat élnek meg, akik áldozatokat hoznak, akik nem azért nem dolgoznak, mert sosem tanultak, na őket kigúnyolják, nem értik és felelőtlennek titulálják. Mire vagyok szabad? Emberölésre vagy szolgálatra? Egoizmusra vagy áldozatkészségre? A halálra vagy az életre? A hedonizmusra vagy a böjtre? A gonoszra vagy a jóra? A hamisra vagy az igazra? Az élvezetre vagy a lemondásból fakadó erényre? Sza

2020. október 15., csütörtök: Csapongó és feledékeny (Lelki élethez fontos!)

Kép
A démonok hajlamosak homályba fedni elkövetett bűneinket, hogy ne gyónjuk meg azokat. Biztos vagyok benne, hogy azon is munkálkodnak valahogyan, hogy ne emlézzünk olyan dolgokra, amik a lelki életünk előmenetelének az eszközei voltak hajdanán. Nálam ilyen például az a tény, amit Ripperger atyától tanultam, hogy: 1. Elveszti a spirituális védelmet az a család, ahol a nő a domináns és nem engedelmes a férjnek. Istentől van az az alá-, fölé rendeltségi viszony, amelyet a Biblia is tárgyal.  "21 L egyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből.  22 Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak,  23 mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója.  24 Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének.  25 Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte,  26 hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje.  27 Ragyogó

2020. október 9., péntek: A leggyümölcsözőbb ág

Kép
Egy nagyon kedves ismerősöm felkeltette a figyelmemet a családfa kutatás iránt. Mindig is érdekelt a dolog, de sosem vettem rá magam, hogy elkezdjem.  (A kép csak illusztráció, nem az én felmenőim szerepelnek rajta. ) Egy könyvnek a segítségével 1725- ig visszamenőleg találtam meg a rokonság egyik felét. Apai ágon indultam el, mert sajnos csak a nagymamámról tudtam, hogy pontosan mikor és, hol született. Gyomai volt és ma is élnek a leszármazottai, másodunoka testvérei apámnak. Főleg mérnökök, tanárok. De mamám édesapja -az én dédpapám, Gyuricza Imre- sajnos fiatalon, 23 évesen meghalt -nem találtam róla információt, hogy hogyan-, fiú utódot nem hagyva maga után. A könyv a Gyuricza család több ágát is tárgyalja és nagy örömömre az én felmenőimnek az ága volt a leggyümölcsözőbb közülük. Itt volt a legtöbb utód és a legkevesebb csecsemőhalál. Olyan öröm fogott el, ahogy ezt megtudtam. Talán nekik köszönhetem a hitemet. Biztosan imádkoztak értem, az utódjaikért. Fel sem foghat

2020. 09. 25., péntek: Megtört testükből árad ki az illat

Kép
Barsi Balázs: Az Egyszülött Fiú, részlet Nem véletlen, hogy egy asszony volt, aki Jézus lábát megkente. Húsvét hajnalán is éppen ők  indulnak kenettel a sírjához. Meggyőződésem, hogy Isten gondolata, szándéka az, hogy  elsősorban a nők kezében legyen a nárduszolajjal telt alabástromedény, hiszen ők az élet  hordozói, a szeretet ingyenességének, abszolút voltának megjelenítői.  Az az ősi szokás, hogy az életet jelképező vízzel locsolják meg az asszonyokat, lányokat  Húsvét másnapján, mára egészen elveszítette eredeti jelentését, hiszen szinte mindenütt kölnit  használnak már locsolkodásra. Ez viszont adott egy jó ötletet: mint pap nyilván nem  locsolkodom, ellenben az idén Medjugoréből hozott illatos olajat szenteltem, az asszonyokat,  lányokat és szerzetesnővéreket Húsvéthétfőn kihívtam az oltár elé, és keresztet rajzoltam  homlokukra, e szavak kíséretében: „Tegyen téged az Atyaisten szent Fia feltámadásának  hírnökévé a Szentlélekben.” Mert mindig ők voltak az elsők, akik

2020. szeptember 9., szerda: Mekkora szeretet ?

Kép
Néha azt érzem, hogy mekkora király vagyok, mert hat gyereket vállaltunk. Az igazság az, hogy közöm sincs ahhoz, hogy mit birok. Amikor fáradt vagyok, mérges és zsörtölődöm, mert nem könnyű a gyerekekkel, akkor mindig kapok egy idő után odafentről egy sugallatot, egy jó tanácsot, egy adag erőt. Na jó, nem mindig, de idővel. Szóval az én erőm arra elég, hogy időről- időre kiboruljak, mert az egóm nem engedi, hogy folyamatos szolgálatban legyek. Az egóm mindig azt súgja, hogy többre vagyok hivatott. Pedig ez a legtöbb, nevelni a következő generációt és Krisztust adni a világnak.  Mitől vagyunk mégis elégedetlenek, mi szülők, főleg főállású anyák?  Attól, hogy levesszük a tekintetünket Krisztusról. Attól, hogy másokkal hasonlítgatjuk össze az életünket.  Nem az számít, hogy hány gyereket nevelünk, hanem az, hogy mekkora szeretettel. Kis dolgokat kell megtegyünk, nagy szeretettel. Aki életét adja felebarátjáért, abban a legnagyobb a szeretet. Oda kell adjuk magunkat a gyermekei