Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május, 2019

2019. 05. 24., péntek: Miért hordjunk a misén kendőt?

Kép
Azt hiszem teljesen homály fedi azt, hogy miért is hordtak a 60-as, 70- es évekig kendőt a misén a nők és a kislányok. Bevallom, én sem mindig tudtam. Egy ódivatú dolognak tartottam, ha nagy néha ilyet láttam a misén, úgy gondoltam, hogy egy apácát látok vagy valakit, aki nagyon el van merülve a Jézussal való kapcsolatában, egy szentet. Egyáltalán nem tartottam magam méltónak ahhoz, hogy viseljem és arra sem vágytam, hogy miatta megbámuljanak vagy szentnek, éppenséggel szenteskedőnek gondoljanak. Óriásit változott a véleményem, amikor megtudtam az igazságot. Amiket én gondoltam, azok nem is úgy voltak. Azokat az ördög súgta a fülembe és most már az is világos, hogy ő nagyon nem akarja, hogy mi, nők jól éljük meg az identitásunkat. Ő nem akar hús- vér férfit és igazi, nőies nőt sem. Megértettem, hogy Isten hív arra, hogy éljem meg a nőiességemet ilyen külső megnyilvánulási formák segítségével (is). Segít jobban megélni a nőiességünket, a hivatásunkat a szoknya és a kendő viselése

2019. 05. 19., vasárnap: Ugyanazt az Istent imádjuk?

Kép
  A II. Vatikáni Zsinat óta felvetődött a gondolat -amelyet lassan tényként közölnek-, hogy minden vallás ugyanahhoz az Istenhez vezet.  Ez nem igaz! Főleg nekünk, katolikusoknak kellene ez egyértelmű legyen! "Buddha, Krisna, Allah, Jézus? Egyre megy, kit követsz." -mondják. A másik hazugság, amely még szűkíti a kört, hogy mivel az iszlám is  monoteizmuson alapul, ezért az nem is lehet kérdés, hogy ugyanarra tartunk, ugyanazt az Istent imádjuk. Nem, nem ugyanarra tartunk és nem is ugyanazt az Istent imádjuk!  Nem közösek a céljaink és a hitünk sem! Az iszlám nem is egy vallásnak mondható, hanem egy politikai ideológia. Ők egyesíteni kívánják a nemzeteket (Egy Világ Vallás létrehozására tett törekvések), az egész társadalmat egy irányítói kézbe akarják szervezni. Számukra mindenki hitetlen, aki nem muszlim (=aki belenyugszik Allah akaratába). Egyesek be is hódolnak nekik, illetve velük egy hajóban eveznek (a látszat ellenére), katolikus hívők, laikusok és

2019.05.18., szombat: A kézbe áldozásról

Kép
XVI. Benedek pápa így tanít a szentáldozásról: „Magunkhoz venni a szent Eucharisztiát azt jelenti, hogy önmagunkat az imádás állapotába helyezzük Azzal szemben, Akit magunkhoz veszünk” (SC 66)  A térdelve és nyelvre áldozás az Oltáriszentség vételének a legméltóbb módja, amelyben a vétel és az imádat összekapcsolódik. A kézbe áldoztatás általánosan elterjedt modern gyakorlata a valóságos jelenlétet tagadó kálvinista úrvacsoraosztással rokon. Eucharisztikus miniszterek megjelenése, a kézbe áldozás, ezek új dolgok az Egyházon belül. Szépen látszik, hogy a hívek nem vallják a feltámadt Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában. Nem hiszik el, ezért nem is hódolnak előtte. Nem imádják, mert nem ismerik Őt fel a Szent Ostyában. Kézbe áldozni egy protestáns szellemiségű gyakorlat. Nyugat- Európai országokból indult ki, de nem fogadta el az Egyház, csak mivel olyan szinten elterjedt, kénytelenek voltak szemet hunyni felette. De ez meg sem közelítette a kora

2019. 05. 17., péntek: Azért, hogy lelküket megmentsd az örökkévalóság számára...

Kép
 Casciai Szent Rita életén meditálva gondolkodtam el a címben leírtakon. Valami nagy- nagy hazugság igyekszik minket eltántorítani, eltéríteni a helyes útról. Azért házasodunk, hogy boldogok legyünk, hogy boldoggá tegyen minket  a házastársunk. Azt hiszem ez szinte mindenkire igaz. Rám is az volt. Egy belső késztetést éreztem mindig is arra, hogy férjhez menjek. Egy kitörölhetetlen vágyat.   Úgy gondoltam, ha férjhez megyek, révbeér az életem. Pedig csak akkor kezdődtek igazán a megpróbáltatások, csak másfajták, mint korábban. Szent Rita azért volt házas, Isten azért adta neki ezt az utat, mert az Ő hite és krisztusi szeretete által tudta megmenteni a férjét és a fiait a kárhozattól. Úgy gondoljuk nekünk kisebb elvégzendő feladatunk van? Isten a saját Fiát sem kímélte! A szenvedés mértéke mutatja meg leginkább azt, hogy mennyire szeret minket. Akik nem használják a kegyelmeket jóra, azokat meghagy a bűneikben. Akik viszont csak mustármagnyi hittel rendelkeznek, a

2019. 05. 12., vasárnap: Férfinek és nőnek teremtette

Kép
Előre bocsátom, hogy nem ítélkezem senki felett, ez nem az én feladatom. Ítélkezni senkinek sincs joga mások felett, hiszen nem tudhatjuk mi megy végbe a másik lelkében. Szeretem a bűnös embert -magam is az vagyok-, de a bűnös cselekedetre a helyes válasz az -ha el akarjuk kerülni a mulasztás bűnét-, ha hangot adunk annak, mit gondol a témáról az élet szerzője, a Teremtőnk, aki üdvősségre hív, nem kárhozatra. Neki a megcsúfolására tett gyenge próbálkozása ez az ördögnek, hogy az embereket egy mély, sötét, identitást vesztett, kiégett, depressziós életvitelbe taszítsa.   Rengeteg meleg számol be arról, hogy amikor elkezdett melegként élni, úgy érezte, valami hívja erre és miután eljutott a patnerével az intimitásig, rendkívül üresnek és értéktelennek érezte magát. Cirka 60 éve büntetendő volt a homoszexuális cselekedet, aztán jöttek a popsztárok, a propaganda filmek és elhitették az emberekkel, hogy normális, ha valaki a saját neméhez vonzódik. Lassan lecserélődtek