Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július, 2019

2019. 07. 16., kedd: Bossis Gabrielle, Ő meg én (folyt.köv.)

Kép
    Egyetlen jobban végzett munkáddal is növeled Dicsőségemet, terjeszted Uralmamat! Gyakran gondolj erre és magasabb rendű életet fogsz élni. Ha senki sem lát, ha senki sem hallgat téged, akkor is növeled Dicsőségemet. Nem olvastad, hogy minél tökéletesebb és minél rejtettebb egy- egy cselekedet, annál kiválóbb, mert Én vagyok egyetlen célja? Milyen nagy lesz a jutalmad, ha részt veszel a lelkek üdvözítésében! Amíg élsz keresd az Én Dicsőségemet, és akkor Dicsőségemért fogsz meghalni is! Égi szentjeimben folytonosan megdicsőülök! Aki a földön megdicsőít E ngem, már elkezdte a mennyei életet. Nélkülem koldusszegények vagytok. De nem hagylak titeket nyomorban, ha azt Elém tárjátok ... Ahány lélek van a földön, annyiféleképpen szeretem őket. Nincs két egyforma lélek. És minden léleknek egyéni hangzataiba kapcsolódom bele. Máskülönben nem szeretnék úgy, mint egy Isten! Sokszor szeretnél elmenekülni Tőlem, de fogva tartalak. És nálam maradsz, mert örömömre

2019. 07. 12., péntek: Gabrielle Bossis, Ő meg én

Kép
Gabrielle Bossis (Nantes, 1874. február 26. – Párizs, 1950. június 9.) francia színműíró, előadóművész, egyházi író, misztikus, laikus nővér volt. Jómódú francia család utolsó, negyedik gyermekeként, elmélyült vallási életet élve nőtt fel. Gyóntatója, egy ferences atya, zárdába akarja irányítani, ő azonban ellenállt, nem érzett hivatást erre. Ennek következtében húsz és huszonnégy éves kora között sokat vívódott. Megtanulta mindazt, amit a korban a lányok tanultak: hímzést, festést, színezést, zenét, sőt szobrászatot is. Ennek révén egyházi ruhákat készített a missziónak. Megszerezte az ápolónői oklevelet, és az első világháborúban négy éven át előbb tartománya kórházaiban, majd Verdunnél is dolgozott. 1923-ban Le Fresne-sur-Loire plébánosa fölvetette neki, hogy írjon egy színdarabot, amit előadathat. E színdarabban maga is fellépett. Ezzel megkezdődött színműírói és a színészi karrierje – és ezzel együtt vándorélete is. Először a környező plébániákat járta be darabj

2019. 07. 03., szerda: Most fény derül a modernizmus szerzőire!: Annaliese Michel ördögűzése során elmondott dolgok egyenesen a démonoktól

Kép
  Anneliese Michel (Leiblfing, 1952. szeptember 21. – 1976. július 1.) egy híres és szomorú ördögűzés i (exorcizmus) történet alanya volt. Híres történetét később filmek dolgozták fel, például az Ördögűző, 1989 es az  Örd ö g ű zés Emily Rose udvéért, 2005 . A lány mélyen vallásos katolikus családba született Bajorország egyik kis falujában. 1967-ben, 16 éves korában kezdődtek az első tünetek, amelyek miatt híressé vált. Különös állapota kisebb rohamokban nyilvánult meg, enyhén epilepsziás tünetekkel, amelyek a későbbiekben rosszabbodtak. A rohamok után arról számolt be, hogy ilyenkor úgy érzi, nem ura a testének. Szenvedéseit elfogadta, Németország es mások üdvösségének elősegítése céljából. A Sátán ezeket monta :   "Meg akarom hódítani a Földet. Ez alatt gazdag zsákmányt szerzek. Beteljesítem a királyságomat. Megszerzem, amit csak akarok és ehhez muszáj meggyőzzelek téged is."   ,, A többség elhagyta a Názáretit. Az ostobák! Csak egy maroknyi ember

2019. 07. 01, hétfő: Aldous Houxley, Visszatérés a szép új világhoz

Kép
" A mai diktátorok propafandájukban az ismétlésre, elhallgatásra és racionalizálásra hagyatkoznak: azokat a divatos frázisokat ismétlik, amiket igaznak akarnak elfogadtatni, azokat a tényeket hallgatják el, amikről nem akarnak tudomást venni. Azokat a szenvedélyeket akarják felkorbácsolni és racionalizálni, amik a Pártnak vagy az Államnak hasznára válhatnak. Miután a manipuláció művészetét és tudományát egyre jobban megértik, a jövő diktátorai kétségtelen megtanulják majd, hogyan kombinálják ezeket a módszereket azzal a szüntelen szórakoztatással, ami Nyugaton már- már azzal fenyeget, hogy a lényegtelenség mocsarába taszítja a személyes szabadság fenntartásához és demokratikus intézmények fennmaradásához feltétlen szükséges racionális   " Az esztelenség és erkölcsi gyengeelméjűség nem jellegzetes emberi tulajdonságok, hanem a csordamérgezés tünetei. A jelentősebb világvallásokban a megváltás és a megvilágosodás egyénhez kötött. A mennyek országa az emberi elmében