2019. 07. 16., kedd: Bossis Gabrielle, Ő meg én (folyt.köv.)

 Egyetlen jobban végzett munkáddal is növeled Dicsőségemet, terjeszted Uralmamat! Gyakran gondolj erre és magasabb rendű életet fogsz élni. Ha senki sem lát, ha senki sem hallgat téged, akkor is növeled Dicsőségemet. Nem olvastad, hogy minél tökéletesebb és minél rejtettebb egy- egy cselekedet, annál kiválóbb, mert Én vagyok egyetlen célja?


Milyen nagy lesz a jutalmad, ha részt veszel a lelkek üdvözítésében!
Amíg élsz keresd az Én Dicsőségemet, és akkor Dicsőségemért fogsz meghalni is!
Égi szentjeimben folytonosan megdicsőülök!

Aki a földön megdicsőít Engem, már elkezdte a mennyei életet.

Nélkülem koldusszegények vagytok. De nem hagylak titeket nyomorban, ha azt Elém tárjátok ...
Ahány lélek van a földön, annyiféleképpen szeretem őket.
Nincs két egyforma lélek.

És minden léleknek egyéni hangzataiba kapcsolódom bele.
Máskülönben nem szeretnék úgy, mint egy Isten!
Sokszor szeretnél elmenekülni Tőlem, de fogva tartalak. És nálam maradsz, mert örömömre akarsz lenni ...
Így szeret az akarat!
Az akarat imádkozni is tud, bár nem ízlik neki.
Ne gondold, hogy ez kevésbé tisztel meg Engem.
A szándékod ugyanis az, hogy tőled telhetően megadj nekem minden dicsőséget, és hogy siettesd uralmam elterjedését.
A tett gyakran messze mögötte marad a szándéknak ... Dehát a lábadozó beteg sem tud olyan bátran járni, mint ahogyan szeretné.

Az a tény, hogy szeret az Isten, állandó derű forrása!

Mobdd csak Néki, hogy türelmetlenül várod Uralmának eljövetelét!

Semmi miatt ne nyugtalankodjál. Csak attól félj, nehogy megbánts Engem. Minden a Kezemben van. Én vagyok a Leghatalmasabb. Ne félj hát, ha csak Velem és az Én ügyemmel törődsz.
Legyen gondod arra, hogy képzeleted az Én utamon járjon. Én legyek a Középpont.

Azt akarom, hogy tégy jót ezerféle módon, minden embertársaddal, éspedig olyan kedvesen, hogy soha ne tudják elfeledni. Ebben az vezessen, hogy még hasonlóbbá légy Hozzám, és semmiképpen se vezessen a világias tetszeni akarás.

Olykor jobban megköszönöd nekem az anyagi javakat, inkább mint a lelki ajándékaimat.
Én vagyok jelen azokban is, ezekben is. De ugye- lelki ajándékaim kiválóbbak?
Ez utóbbiak olyanok, mintha bizalmas barátomat meghívnám hajlékomba, hogy kitüntetőbb figyelemben részesítsem, és föltárjam néki Szívem egyik- másik titkát. Te is szeretsz bizalmasan el-elbeszélgetni , hozzád ragaszkodó személyekkel. És Én? Azért, mert Isten vagyok, ne örüljek a belsőséges együttlétnek?
Jöjj, néha- néha pihenj meg Bennem! És ez a pihenés ünnep lesz Számomra, mert egészen elfoglallak Magamnak, az Enyém leszel ... S nem érezzük, hogy múlik az idő ...

Emlékezzél meg a szenvedéseimről, amelyhez hasonlót ember nem szenvedett.

Már előre halj meg- szeretetből! Hagyj el mindent, örömmel! Hiszen Hozzám jössz.

"- Uram, tépj ki a szívemből mindent, ami Neked nem tetsző ...!"
- Hibát mindig figsz elkövetni. Lesznek kisebb, nagyobb kilengések is. Mindez arra szolgáljon, hogy megalázódjál. De szeretettel mindent vissza lehet szerezni.

Nagyon könnyen megszámolhatnám azokat, akik jelenleg a földön annyira szeretnek, hogy mindenről lemondanak Érettem. 

Bennem remélve az életszentség magas fokára juthatsz! 

Kérd szívemtől: borítsa lángba tüzével a világot!
Imáitokat várom, hogy megtérítsem a bűnösöket és megváltoztassam az emberek lelkületét.
Ne félj, hogy túl sokat fogsz imádkozni. 

Ne engedd, hogy bármilyen foglalatosság egészen lefoglaljon.


Panaszkodjál Magadra. Mondd: 'Isteni kedvesem, mikor gyógyítasz ki már ebből meg ebből a bűnömből?'
Mert annyi minden van Benned, ami méltatlan Hozzám!
Gondolj erre, és légy nagyon szerény.

Egyedül Én vagyok a fontos, semmi egyebet ne tarts fontosnak! Minden csak látszat- örömöt ígér, a boldogság egyedül Énbennem van. A teremtéskor az emberi lélek mélyére ültettem az igazság szeretetét, hiszen Képemre alkottam ...
Amikor a lelkiismeret szava ellen vétkezik, elveszti ezt a Hozzám való hasonlatosságot, és lealjasul.
Viszont az a lélek, aki áldozatok és erőfeszítések árán azon van, hogy Hozzám egyre közelebb jusson, mint egy új Isten- hasonlatosságot nyer. És ezért, akik nagyon törekszenek utánozni Krisztus szelíd arcát, úgy jelennek meg a mennyben, mint egy-egy másik Krisztus.

Tudd meg, az a nyereség számodra, ha magadtól elfordulsz. Viszont veszteség, amikor magadat keresed.

Túl sok, ha azt kérem, hogy felejtsd el egy kicsit az evilági dolgokat?
És, hogy kezd el máris élni a túlvilági életet?
Hogy többet tartózkodj a szentek és az angyalok társaságában? Ők majd közelebb segítenek Hozzám!

Lassanként boldogságodat találod abban, hogy menekülsz mindattól, amit te akarsz, ha ez az Én Akaratommal ellenkezik.

Anyám az az Asszony, aki széttiporja a sátán fejét!

Találd ki az örömszerzésnek újabb és újabb módjait, anélkül, hogy valaha is tekintettel lennél magadra ...

Ne félj hát a megpróbáltatásoktól! Azok emelnek fölfelé. Azok segítenek, hogy jobban szeress Engem.
Azzal mutatod meg újra meg úra a szeretetedet, hogy boldogan viseled nehézségeket nappal is éjjel is -csak azért, hogy megvigasztalj Engem. 

Ha jobban megértenél Engem, úgy élnél a teremtett dolgokkal, mintha nem is lennének. És semmin sem felejtenéd rajta a szemed, csak a te Isteni Barátodon, Teremtődön, Megváltódon, Akihez holnap már célba érkezhetsz ...
Mert a találkozás pillanata  mindig közel van!
Örvendezz hát! 

Egyre jobban és jobban szakadj el a földi dolgoktól.

Űzz el magadtól mindent, ami nyugtalanít, ami a képzelet szükeménye és ami bonyolult.

Tudod, hogy mindenből származhat jó, még a rosszból is! Azt is tudod, hogy erőszakoskodó, felforgató embereket is Dicsőségem szolgálatába állíthatom.
De imádkoznotok kell!

Ha kikönyörgöd valaki számára a megtérés kegyelmét, ó, hogy foglak ezért szeretni, drága kislányom!

Hogy meghalljad a Szavam, előbb meg kell tisztulnod; vagyis száműznöd kell az evilági gondolatokat, el kell hagynod magad becsülését: meg kell alázódnod, és olyan magasra kell szítanod a szeretet érzelmeit, amennyire csak tudod, aztán a legbizalmasabb, a leggyöngédebb neveken Engem kell hívogatnod, hogy a segítségedre legyek ...

Amikor másokkal beszélsz, nagyon gondolj Reám. Ezáltal magadtól elszakadsz és szavaidból több kegyelmi erő árad.
Társalgásod olyan lesz, mint a jó illat, amely terjed, és akarva, nem akarva illatosít ...

Azért tekint rád olyan meghatódottan az Atya, amint itt a Lábamnál térdelsz, mert itt vagyok a tabernákulumban. 

Ne felejtsd el, a szemlélődésnek egyesülnie kell az apostolkodással!
Ne sajnáld magadat senkitől sem ...Hadd áradjak ki általad! A mennyasszony sokszor beszél vőlegényéről, mert tele van vele a szíve ...
És anélkül, hogy észrevenné, őmiatta a vőlegényre gondolnak ...

Forrás: Bossis Gabrielle, Ő meg én

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok