2019. 07. 03., szerda: Most fény derül a modernizmus szerzőire!: Annaliese Michel ördögűzése során elmondott dolgok egyenesen a démonoktól

 

Anneliese Michel (Leiblfing, 1952. szeptember 21. – 1976. július 1.) egy híres és szomorú ördögűzési (exorcizmus) történet alanya volt. Híres történetét később filmek dolgozták fel, például az Ördögűző, 1989 es az Ördögűzés Emily Rose udvéért, 2005.
A lány mélyen vallásos katolikus családba született Bajorország egyik kis falujában. 1967-ben, 16 éves korában kezdődtek az első tünetek, amelyek miatt híressé vált. Különös állapota kisebb rohamokban nyilvánult meg, enyhén epilepsziás tünetekkel, amelyek a későbbiekben rosszabbodtak. A rohamok után arról számolt be, hogy ilyenkor úgy érzi, nem ura a testének. Szenvedéseit elfogadta, Németország es mások üdvösségének elősegítése céljából.

A Sátán ezeket monta:
 "Meg akarom hódítani a Földet. Ez alatt gazdag zsákmányt szerzek. Beteljesítem a királyságomat. Megszerzem, amit csak akarok és ehhez muszáj meggyőzzelek téged is."

 ,,A többség elhagyta a Názáretit. Az ostobák! Csak egy maroknyi ember őrizte meg a hitét”.

“Júdás az enyém! Az én szolgálatomban áll mindörökre. Kárhozott. Megmenekülhetett volna, de nem követte a Názáretit”.
“Az Egyház ellenségei mind hozzánk tartoznak”.

“Ó ha tudnátok, mi folyik odalenn! A fatimai látnok gyerekek látták. Ha tudnátok….. éjjel-nappal térdenállva imádkoznátok az Oltáriszentség előtt. Csak azért beszélek erről, mert a Nagyasszony kényszerít rá”. 
A „Nagyasszony” kifejezéssel Miasszonyunkra utalt.

Renz atya megkérdezte Lucifert
 “Te vagy a felelős az eretnekségekért, például Küng tanításaiért!?”.
Lucifer válaszolt – 
” Igen, és nemcsak azért”!
Lucifer azt mondta – 

A papoknak prédikálniuk kéne a létezésemről. Ha nem teszik, az alvilágba jutnak ők is!”

Ma már alig hisznek a Szeplőtelen Fogantatásban. És az Egyház? Az emberek többsége csak egy közösségnek tartja. A modernisták megölték a hitet. Keményen dolgoztunk ezért, olyan sok mérget fecskendeztünk az Egyházba, hogy már teljesen hitelét vesztette. Mára csak kevesen hisznek az Egyházban, kevesen veszik komolyan a tanításait.  
 A rózsafüzér az embereknek nem elég „modern”.
  Sokan gondolják, hogy a halállal minden befejeződik. Rengetegen vannak, és eszerint is élnek, már nem imádkoznak egyáltalán. A bűn elérte az Eget, bár ez nem fog sokáig tartani. Az 1917-es /a Fatima-i Áldott Szent Szűz/ megmondta előre. De nem sokan hallgattak rá. Halál, gyötrelem, éhínség. Ó igen! Ezek ismét eljönnek!

Júdás:
Örökre kárhozott vagyok! Te felelőtlen ember, ha csak sejtenéd, mi is az: elkárhozni mindörökre! Kárhozott vagyok!”


“Ha az ember tudná, mi vár rá amiatt, hogy nem megy el a templomba! Iszonyúan meg fogják bánni”.

A modernisták az én munkám gyümölcsei, ők hozzám tartoznak”.

“A Humanae Vitae-nek nem volt eredménye. Haszontalan lett”.

“A szerzetesek tévéznek, alig imádkoznak, és akkor sem térdelve, és a tenyerüket nyújtogatják.''
 (A Szentostyát kézbe veszik).

Káin:
“Megöltem a testvéremet. Égek!”

Hitler:
“Az emberek állatok! Azt hiszik a halállal minden véget ér. De az élet elmúlik, és az egyik felemelkedik, a másik meg alábukik.''

Fleischmann:
“Ettleben-ben voltam pap. Elkárhoztam. Rettenetes lent lenni. Júdás húzott le ide engem”.

”Azért kárhoztam el, mert nagyon rosszul teljesítettem a feladataimat. Megöltem egy embert, és szeretőim voltak. Alig imádkoztam. Mindig siettem a szertartásokkal. Most idelent gyötrődöm az örökkévalóságig”.

A papoknak nem szabad megházasodniuk”.

Ha a püspökök nem engedélyezték volna a kézbeáldozást, ez nem történhetett volna meg.” 
(arra utal, hogy a megszentelt Ostyát árusították).

Nero:
“Meg kellett volna fogadnotok a fatimai üzenetek felhívásait!

“A Humanae Vitae döntő fontosságú, az egész Humanae Vitae!”

Imádkozni kell minden nap a rózsafüzért, vagy eljön a vég!


Renz atya Lefebvre püspökről kérdezi Lucifer-t. Az válaszol:
 “Ha! Na az meg! Á! Úgysem hisznek neki. Micsoda szégyen”.

Különböző dolgokról azt mondták a démonok:
“A modernisták elpusztítják az Egyházat. Ezen dolgozunk a legkeményebben”.

Már senki nem beszél rólunk, főleg a plébánosok nem”.

“A püspökök olyan ostobák, hogy inkább hisznek a Küng féle teológusoknak, mint a pápának.”

“Ez a rózsafüzér hónapja, de alig imádkozzák, mert a plébánosok idejétmúltnak ítélik. Bolondok! Ha tudnák, mekkora ereje van! Erős fegyver a Sátán ellen, és ellenünk.”

Nero:
“A holland püspökök eretnekek. Már nem hisznek a Szentatyában!”

A katolikusok az igaz tanítás birtokában vannak, de úgy szaladnak a protestánsok után, mint a rossz kurvák!

“A szinódusban tovább szövik a hálót. A püspökök előre tudják, mit akarnak. Nem lenne szükség szinódusokra, ha a Pápát követnék. Az ő szemükben a Pápa a bolond! Ők adták az ostyát kézbe!”

Az Egyházban már meg vannak hamisítva a doktrinák!

“Sokan már el sem mennek templomba. Vagy ha elmennek, nem hajtanak térdet az Oltáriszentség előtt. És az Egyház nem tesz semmit, rájukhagyja. A templomok olyan modernek! A Názáreti és az Anyja támadás alatt vannak!”

Az embereknek rendszeresen kellene gyónniuk”.

Júdás:
Az Oltáriszentség kézbeadása az én munkám volt”.

Újra szentelt vizet kellene tartani a házakban! Akkor a feszület is ismét elfoglalhatná méltó helyét az otthonokban.”.

“Tisztelni kellene a Szent Arcot!”“Terjeszteni kellene az Isteni Irgalmasság képét”.


Nagyon fontos Szent Józsefhez imádkozni. Sőt, még annál is fontosabb!”

 Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy
családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. Amen.

Ha a fatimai üzenetnek és a Humanae Vitae-nek nem tulajdonítanak jelentőséget, újabb büntetés érkezik”.

Már nincs sok időm. Közeledik a büntetés”.

A modern zenéket mielőbb széles körben elérhetővé kell tenni. Még mindig túl sokan nyerik el a megváltást.

Az őrangyalok éjjel-nappal a közeletekben vannak. Manapság az emberek nem hisznek az őrangyalokban. Az őrangyalok az ellenségeim. Gyűlölöm őket.

Néro:
Az abortusz egy népírtás

Lucifer:
“A San Damiano-i és a Montechiari-i üzenetek igazak. Az Egyház nem ismerte el őket, és ez a mi szívós munkánk eredménye.”

Júdás:
“Tetszik, ha valaki végig áll az Oltáriszentséggel szemben, és nem térdel le. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy senki ne térdeljen le.

1975-ben szintén Júdás mondta:
“Nagyon örülünk az új reformoknak. A változások vidámabbá tesznek minket.”

AZ ABORTUSZ, TELJESEN MINDEGY, HOGY HÁNYADIK HÓNAPBAN TÖRTÉNIK, GYILKOSSÁG, MÉGPEDIG AZÉRT, MERT AZ EMBRIÓK NEM JUTNAK ISTEN SZÍNELÁTÁSÁRA, MERT NEM LESZNEK MEGKERESZTELVE.
A Pap megkérdezte, hogy hova kerülnek az embriók, ha nincsenek megkeresztelve? Csak nem a Pokolba? A válasz: “NEM!!!

“TÖBBET KELL IMÁDKOZNI A SZENT ŐRZŐANGYALOKHOZ, AZ EMBEREKNEK TÖBBET KELLENE IMÁDKOZNI HOZZÁJUK, MERT, MERT, MERT, MERT… ŐK AZ ELLENSÉGEIM GYŰLÖLÖM ŐKET. IGEN, MERT, MERT A POKOL HATALMA MOST OLYAN NAGY! IGEN, ÉS AZ EMBEREKNEK KÉRNIÜK KELLENE AZ ŐRANGYALAIKAT, ÉS AKKOR MELLÉJÜK ÁLLNAK!”


Őrangyalom, szívből kérlek,
Bűntől, bajtól őrizzél meg!
Életemben légy vezérem,
Halálomkor állj mellettem! Ámen


A video nagyon ijesztő, ezt gondold meg, mielőtt rákattintasz. A 6 démon hangját lehet hallani.


A bejegyzést az alábbiak alapján írtam meg.:

6 DEMON KINYILATKOZTATÁSAI, MELYEK ANNELIESE MICHEL ÖRDÖGŰZÉSE SORÁN HANGZOTTAK EL

The Real Story Behind 'The Exorcism Of Emily Rose' Is Way Scarier Than The Movie

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok