2019.05.18., szombat: A kézbe áldozásról


XVI. Benedek pápa így tanít a szentáldozásról:

„Magunkhoz venni a szent Eucharisztiát azt jelenti, hogy önmagunkat az imádás állapotába helyezzük Azzal szemben, Akit magunkhoz veszünk” (SC 66)

 A térdelve és nyelvre áldozás az Oltáriszentség vételének a legméltóbb módja, amelyben a vétel és az imádat összekapcsolódik. A kézbe áldoztatás általánosan elterjedt modern gyakorlata a valóságos jelenlétet tagadó kálvinista úrvacsoraosztással rokon.

Eucharisztikus miniszterek megjelenése, a kézbe áldozás, ezek új dolgok az Egyházon belül. Szépen látszik, hogy a hívek nem vallják a feltámadt Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában.
Nem hiszik el, ezért nem is hódolnak előtte.
Nem imádják, mert nem ismerik Őt fel a Szent Ostyában.

Kézbe áldozni egy protestáns szellemiségű gyakorlat. Nyugat- Európai országokból indult ki, de nem fogadta el az Egyház, csak mivel olyan szinten elterjedt, kénytelenek voltak szemet hunyni felette. De ez meg sem közelítette a korai egyház híveinek az áldozási szokásait.
Megszaporodtak a Eucharisztia ellen elkövetett gyalázások is. A sátánisták kilopják a templomainkból a szent ostyákat. Ők tudják, hogy Krisztus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben!
Néha az ellenség a tetteivel elárulja önmagát...
A II. Vatikáni Zsinat előtt a keresztelés rég ritusban történt. Mára már a legtöbb keresztelés nem tartalmaz ördögűző imákat, illetve a szentelt só használata sem jellemző.
A szentelt sót azért használták, hogy a keresztelendő gyermek nyelvére helyezve, azt megszenteljék, így a későbbiekben, nyelvre áldozáskor a pap megszentelt kezéből erre a másik megszentelt testrészre került az Eucharisztia.

Napjainkban a laikus hívek többsége kézbe áldozik és állva fogadja a Legszentebbet, a világmindenség Teremtőjét. Anno ezért kiközösítés járt.
A felszentelt papok keze megszentelt. Csak az eseteben engedélyezett a kézbe áldozás (ez volt évszázadokig), ha például keresztényüldözés idején nincs jelen pap. Akkor sem a ma látott módon, hanem a hívek kesztyűvel érintették a Szent Ostyát vagy egy csipesszel óvatosan fogták meg.
A Sátán igyekszik ma az összes Szentséget meggyalázni.
Az Oltáriszentség ellen vétett bűn a kézbe áldozás.
Akik ezt teszik, azok azt hírdetik eme külső megnyilvánulásukkal, hogy Krisztus nincs jelen valóságosan az Eucharisztiában, csak jelképesen.
Ez a protestánsok hite!
"Az én bűnöm az áldás megállítását jelzi az egész világra."
(Mijo Barada)

Ne is csodálkozzunk azon, hogy a katolikus iskolákból alig- alig kerülnek ki gyakorló katolikusok.
Mégis mit adunk át a következő generációnak? Egy protestáns hablatyot? Egy megszokásból megélt, vasárnapi kereszténységet?


A szenvedésnek mindig van értelme!:

,,Több lelket ment meg a szenvedés, mint a legragyogóbb szentbeszédek.,,
(Lisieux- i Kis Szent Teréz)
 Ajánlom:

Dr Taylor Marshall a kézbe áldozásról

https://katolikusvalasz.blog.hu/2017/04/18/amerikai_puspok_nyelvre_es_terdelve_aldozasra_keri_az_egyhazmegye_hiveit

 https://katolikusvalasz.blog.hu/2018/11/06/athanasius_schneider_benedek_papa_a_kezbe_aldozasrol

https://romaikatolikus.blogspot.com/2016/06/a-kezbe-aldozas-bun.html

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok