2019. 05. 17., péntek: Azért, hogy lelküket megmentsd az örökkévalóság számára...


 Casciai Szent Rita életén meditálva gondolkodtam el a címben leírtakon.

Valami nagy- nagy hazugság igyekszik minket eltántorítani, eltéríteni a helyes útról. Azért házasodunk, hogy boldogok legyünk, hogy boldoggá tegyen minket  a házastársunk.
Azt hiszem ez szinte mindenkire igaz.
Rám is az volt.
Egy belső késztetést éreztem mindig is arra, hogy férjhez menjek.
Egy kitörölhetetlen vágyat.
 
Úgy gondoltam, ha férjhez megyek, révbeér az életem. Pedig csak akkor kezdődtek igazán a megpróbáltatások, csak másfajták, mint korábban.
Szent Rita azért volt házas, Isten azért adta neki ezt az utat, mert az Ő hite és krisztusi szeretete által tudta megmenteni a férjét és a fiait a kárhozattól.

Úgy gondoljuk nekünk kisebb elvégzendő feladatunk van?
Isten a saját Fiát sem kímélte!
A szenvedés mértéke mutatja meg leginkább azt, hogy mennyire szeret minket. Akik nem használják a kegyelmeket jóra, azokat meghagy a bűneikben. Akik viszont csak mustármagnyi hittel rendelkeznek, azoknak tengernyi kegyelmet ad, hogy üdvözülhessenek.
Ne gondoljuk, hogy a házastársunk feladata, kötelessége minket boldoggá tenni.
Ahhoz, hogy szeressenek, előbb nekünk kell szeretnünk.
Akkor lesz tartós a szeretet kapcsolat két ember között, ha úgy szeretünk (megközelítőleg úgy), ahogy az Atya szeret minket.
Nem önmagunkért élünk, hanem másokért.

Erről Szent Pál is tanúságot tett.:

,,Én is szabad ember vagyok, de „bár mindenkitől független voltam, mindenkinek szolgájává lettem… A zsidók közt zsidóvá lettem, hogy megnyerjem a zsidókat… Gyöngék közt gyöngévé lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek.”
 (1Kor 9,19-23)
 
Mások üdvösségére tett törekvés olyan energiákat szabadít fel, hogy képesek leszünk fáradhatatlanul dolgozni általa.
A szeretet szabadít fel erre minket.
Elkezd élni a lélek ilyenkor!
Az önmagunkba forduló, görcsös "boldog akarok lenni" vágy hamis, nem ad megelégedettséget. Különben az egész világ boldog lenne!

,,Jézus pedig előszólítván őket, monda: Tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak         azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok.

De ne így legyen közöttetek; hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok;
És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok.
Valamint az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.,,
(Máte 20, 25- 28)

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok