2019. 05. 19., vasárnap: Ugyanazt az Istent imádjuk?

 

A II. Vatikáni Zsinat óta felvetődött a gondolat -amelyet lassan tényként közölnek-, hogy minden vallás ugyanahhoz az Istenhez vezet. 
Ez nem igaz!
Főleg nekünk, katolikusoknak kellene ez egyértelmű legyen!

"Buddha, Krisna, Allah, Jézus? Egyre megy, kit követsz." -mondják.
A másik hazugság, amely még szűkíti a kört, hogy mivel az iszlám is  monoteizmuson alapul, ezért az nem is lehet kérdés, hogy ugyanarra tartunk, ugyanazt az Istent imádjuk.
Nem, nem ugyanarra tartunk és nem is ugyanazt az Istent imádjuk! 
Nem közösek a céljaink és a hitünk sem!

Az iszlám nem is egy vallásnak mondható, hanem egy politikai ideológia. Ők egyesíteni kívánják a nemzeteket (Egy Világ Vallás létrehozására tett törekvések), az egész társadalmat egy irányítói kézbe akarják szervezni. Számukra mindenki hitetlen, aki nem muszlim (=aki belenyugszik Allah akaratába). Egyesek be is hódolnak nekik, illetve velük egy hajóban eveznek (a látszat ellenére), katolikus hívők, laikusok és vezetők is. Az iszlám nem ismeri a demokráciát és nem a béke vallása. A Korán ír az Isten nevében történő vallásháborúról. Ők a saját fiaikat, lányaikat is megölik, ha katolicizálnak, illetve keresztényekkel kötnek házasságot. 

A muszlim nők nem imádkozhatnak.
Egyáltalán nem hasonlít ebből a szempontból sem a katolicizmushoz!

Napjainkban is, Szíriában keresztények kénytelenek elhagyni az otthonaikat, mert máskülönben a muszlimok elteszik őket láb alól. 
Két választásuk van, ha maradnak az országban.:
1. Behódolnak az iszlámnak, megvallják, hogy Mohamed próféta Isten utolsó küldötte és áttérnek erre a vallásra.
2. Az iszlám hatalmas adókkal súlytja őket, tulajdonképpen rabszolgaságba taszítva ezzel ezreket.


Attól, hogy egyistenhit, még rengeteg dologban nem egyezik a katolikus hittel. Nem vallja a Szentháromságot, nem ismeri el Jézust Isten fiának -csak egy prófétának tartja-, nincs olyan törekvése, hogy szentté váljon vagy, hogy úgy szeresse a felebarátját, mint önmagát, nincsennek erkölcsi tanításaik (akár négy feleségük is lehet). 


,,Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel: minden lélek, amely megvallja, 
hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van.,,
(1 János 4,2)   
 
,,Annak pedig, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket evangéliumomban és a Jézus Krisztusról szóló tanításban, s annak a titoknak a kinyilatkoztatásában, amelyre az örök idők során hallgatás borult, de amely most az örök Isten parancsára a próféták iratai által a hitnek való engedelmesség végett nyilvánvalóvá lett, s így minden nemzet előtt ismeretes, az egyedül bölcs Istennek, Jézus Krisztus által, tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Amen.,,
(Róm 16, 25-27)

Az iszlámnak csupán öt alappillére van.:
1. Tanúságtétel (tanúsítani Isten egyedüliségét és Mohamed prófétaságát)
2. Napi öt ima
3. Adakozás
4. Böjtölés Napkeltétől Napnyugtáig a Ramadám hónapban
5. Éves zarándoklat a mekkai Kába szentélyhezHogyan követnénk ugyanazt az Istent, hiszen a katolikus hit pont az -többek között-, hogy megvalljuk, a kinyilatkoztatás lezárult Jézus eljövetelével! Isten mindent megmutatott általa.

Mohamed Kr. után 610-ben kapott állítólag Gábriel arkangyalttól kinyilatkoztatásokat a Koránról.
Az ördög képes a világosság angyalának feltüntetni magát...

 ,,...hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.
Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá; a kiknek véguk az ő cselekedeteik szerint lészen.,,
(2 Kor 11, 14)


Ők félnek az istenüktől. Félelemből szolgálják. Az istenképük egy magányos isten, aki egy Mester, mindenre képes. Az iszlám egy bálványimádás, mert nem az Egy Igaz Istent imádják. 

Nekünk, keresztényeknek Isten az Atyánk, aki feltétel nélkül szeret minket és Ő nem magányos, hiszen Ő az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyek. 

Azt tartják a legjobb muszlim embernek, aki legjobban hírdeti az iszlámot, aki a legvallásosabb. Náluk nincs erkölcsi tanítás. Nincs bűn és így nincs is szükség lelkiismeret vizsgálatra.
Ha valaki a családjukból áttér a katolikus hitre, azt személyes sértésnek veszik, a nemzet és a család ellen elkövetett szégyenfoltnak és kitagadják (jobb esetben). A katolicizált muszlimok büntetése a halál sok esetben. Vagy el kell hagyniuk a családjaikat és teljesen új életet kell kezdeniük. Mégis megteszik, mert Jézussal személyes kapcsolatuk van, ami mindennél drágább nekik. 
Talán észrevesszük lassan, hogy Isten mennyivel bölcsebb nálunk -tényleg igaz az, hogy utolsókból lesznek az elsők-, mert a vasárnapi-, langyos keresztényeink helyett megtölti a templomainkat új megtérőkkel, akik mindenről le tudtak mondani Jézusért.

Mindenképpen evangelizálni kell őket (annak ellenére is, hogy nem igazán hajlanak a párbeszédre), hiszen közülük sokan nem ismerik Jézust, nem hallottak az Örömhírről, így önhibájukon kívül követnek egy olyan vallást, ami nem fogja őket üdvözíteni. Csekélyebb büntetésre számíthatnak azok, akik jószándékból követték ezt a vallást, akik keresték az Egy Igaz Istent. 

Viszont vannak közöttük fanatikusok, akik "Isten nevében" tesznek szélsőséges megmozdulásokat, eljutva akár a vallásháborúig is. Mindenképpen az az igazság, hogy ha valaki "jó muszlim", akkor számára hitetlen minden más vallású ember, akit akár erőszakkal, akár más módszerekel, de meg kell téríteni vagy legalább uralkodni rajta (kiszabott adókkal). 

Eddig nem akartam ezzel a témával annyira foglalkozni, mert a csapból is ez folyik és úgy tűnik, hogy félelemkeltésnek veszik sokan, ahelyett, hogy kicsit foglalkoznának azzal, hogy milyen is az iszlám valójában. Nem félek. A félelem a szeretet hiányára utal. 
Imádkozom a Rózsafüzért a Szűz Anya szándékaira, bízom benne, amit már előre megmondott, hogy győzedelmeskedni fog, vagyis már győzött is.

Nem szabad, hogy elkeseredjünk, hogy megfélemlítsünk másokat, hiszen Istennek gondja van ránk, de az idők jeleit vegyük észre és küzdjünk. 
A Rózsafüzérrel háborúkat állítottak meg! Imádkozzuk minden nap!
Biztos vagyok benne, hogy a Szűz Anya rengeteg kegyelmet kiesdekel a számunkra és enyhíti az imáink által Isten ítéletét, amelyre rászolgált már a világ.
Nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát...
Legyünk készen és ne gondoljuk azt, hogy a túlerő győzedelmeskedik majd, mert a csekély létszámú nyáj fog!
A megdícsőült Krisztus él bennünk, akin a halál sem fogott ki.
Nincs mitől tartsunk!
Csak maradjunk meg a kegyelmi állapotban és imádkozzunk, evangelizáljunk!

Egyedül Isten imádatában teljesedik be a boldogságunk és az nem megy másként, csak ha kiállunk a hitünkért.


,,7Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. 8Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. 9Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. 10A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. 11Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. 12Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. 13Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. 14Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül. 15Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben. 16Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. 17Abban teljesedett ki bennünk a szeretet, hogy bizalommal várjuk az ítélet napját, mert ahogyan ő, úgy vagyunk mi is ezen a világon. 18A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet. 19Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket. 20Ha valaki azt állítja, hogy: „Szeretem az Istent”, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. 21Ezt a parancsot kaptuk tőle: Aki Istent szereti, szeresse testvérét is,,
(1 János 4, 7- 21)

 Ajánlom:

Steve Ray - Islam: What Every Infidel Should Know - 2018 Defending the Faith Conference

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok