Írország döntött

"Amikor gyermekgyilkos áldozatokat, titkos szertartásokat vagy vad tivornyákat tartanak furcsa szokásokkal, nem ügyelnek sem az életre, sem a házasság tisztaságára, hanem az egyik orvul megöli a másikat, vagy házasságtöréssel keseríti.
Különbség nélkül mindenütt uralkodik a vér és a gyilkosság, a lopás és a csalás, a meggyalázás és a hűtlenség, a lázadás és az esküszegés, a jók zaklatása, a jótétemények elfedése, a lelkek fertőzése, a nemek fölcserélése, a házasságok szétzüllesztése, a házasságtörés és a kicsapongás."
(Bölcsességek 14:23- 29)

A napokban szavaztak az írek az abortusz legalizálását illetően. Megmondom őszintén, amikor Nyugatot úgy emlegetik, mint Európa szekularizált területét, az első dolog az, ami eszembe szokott jutni, hogy sajnos Keleten sem sokkal jobb a helyzet, a másik dolog az, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy Írországban 50 évvel később legalizálták az abortuszt, mint a többi európai országban!  A leghithűbb, katolikus országnak számított. Idáig... Nem gondoltam volna, hogy ennyire lesúlytó lesz a szavazás végeredménye. A nők sírtak örömükben a "győzelemük" miatt. Ez a "győzelem" ártatlan emberek millióinak a halálába fog kerülni. Már itt is. Eddig is elvégeztették a terhesség megszakítást (elutaztak a UK- ba), de most már mindez legális. Az egyik nap 14 (!) év börtönbűntetés járt érte, a másik napon pedig semmi sem... Elgondolkodtató, nem igaz?!
Majd eljutunk odáig is, hogy következmények nélkül fejbelőhetjük a szomszédot?

Annyira szeretném azt hinni, hogy az emberek nem ennyire gonoszak, hanem valami nem engedi őket világosan látni. Amikor mindenki meg van rökönyödve ma is a zsidók tömeges irtásán a gázkamrákban anno, hogy hogyan fordulhatott elő ilyen, akkor nem értem miért nem tudnak asszociálni, hogy ugyanez ma évente 50 millió(!) ártatlan, védtelen embrióval megtörténik meg világszerte, csak nem a gázkamrákban, hanem az anyaméhekben. A gonosz mindent a feje tetejére igyekszik állítani. Ahol az élet alakul(na) ki, azt teszi temetővé.
Miért teszik ezt?
Ez nem egy döntés, ahogy harsogják!
Ez a természet rendje ellen van, ez nem normális!

Ha valaki szexuális életet él az nem csupán az élvezetről szól (normális esetben), hanem a gyermeknemzésről is. Miért választják el ezt a két dolgot egymástól? A legszörnyűbb az egészben, hogy mivel mindent máshogy látnak, mint mi keresztények, ezért mondjuk az efféle írásokban sem a segítő szándékot látják, hanem támadásnak veszik. Ha valaki abortuszt végeztett el, akkor egy (vagy több), szörnyű utóhatása lesz ennek a cselekedetének. Erről miért nem beszél senki? Mély depresszióba es(het)nek a terhességmegszakítást követve. Volt, aki öngyilkos lett volt, aki belehalt és volt olyan is, aki évekkel vagy akár évtizedekkel később értette meg a tettének súlyát és az egész életére rányomta a bélyegét. Veszélyezteti a nők életét az abortusz és az sem ritka, hogy nem lehet gyermekük ezek után már soha többé. A bűn zsoldja a halál. Ha tehát valami rosszat követünk el, akkor számítsunk arra, hogy annak lesznek következményei. Mondjuk a meddőség, a depresszió, az öngyilkosságra való hajlam megnövekedése, a méhnyakrák, a mellrák vagy éppen a halál.
Amikor a keresztények a meg nem született életet védik, akkor nem támadni akarják az abortusz elkövetőit, hanem fel szeretnék hívni a figyelmet arra, hogy amit tesznek, az az ő életükre is hatással lesz, és nem éppen pozitív hatással. Isten szereti a bűnös embert, de a bűnös tettet megveti, gyűlöli. Tehát a gyilkosságot gyűlöli, de a gyilkost szereti. Irgalmazni szeretne neki, megbocsátani. De ezt csak akkor tudja megtenni, ha mindezt őszinte bűnbánat előzi meg. Ma azt akarják elérni, minden területen, hogy az embereknek ne legyen bűntudata, lelkiismeret furdalása. Normálisnak akarják feltüntetni azt, ami erkölcsileg rossz és nincs a társadalom javára. Csak az egyén igényei számítanak, a közösségé nem. Független pszichológusok szerint a bűntudat hiánya a mentálisan beteg, gonosz ember sajátsága. Nem kell ahhoz keresztény embernek lenni, hogy ezt belássuk. Ma azt éreztetik a társadalommal, hogy aki megbocsát másoknak, az gyenge. Peddig éppen az ellenkezője az igaz. Ja, hogy mindenkinek megvan a maga "igaza"? Majd elérjük azt a pontot is, amikor a fizika-, matematika törvényszerűségeiről is az egyes embereknek más és más lesz a véleményük? Például az egyik ember véleménye az lesz, hogy a gravitáció létezik, a másik ember véleménye pedig az, hogy nem? Erre tartunk.
Ez a totális őrület állapota.

Szeretném azt hinni, hogy az emberek alapvetően jók, csak a bűneik miatt nem látnak tisztán. A hit önismeretet is ad, de akinek nincs hite, nem hisz a lélek halhatatlanságban, az abszolút jóban, Istenben, az nem látja önmaga helyzetét sem világosan.

"Az Úr őrülettel, vaksággal és elmezavarral sújt, és világos nappal is úgy tapogatózol majd, mint ahogy a vak tapogatózik a sötétben, s nem találsz kiutat."
(M. törvény 28:28)

"Nem gondoltál többé teremtő szikládra,
Istent, aki életet adott neked elfeledted. Az Úr látta, s fiai, lányai fölkeltette haragjában kimondta, hogy elveti őket.
Így szólt: Eljrejtem előlük arcomat, hadd lám, mi lesz velük. Mert telve csalárdsággal ez a nemzedék, a fiakban nincsen semmi hűség.
Nemlétező istennel féltékennyé tettek, kivetnivaló bálványaikkal ingereltek."
(M. törvény 32:18- 22)

"De nem érték be azzal, hogy megtévedtek Isten ismeretében, hanem akik a tudatlanság nagy háborúságában élnek, az ilyen bajokat még békének nevezik."
(Bölcsességek 14:22)

Isten hagyja őket, hogy a maguk feje után menjenek, tegyék csak, amit "jónak" látnak. Mintha meg szeretné nekünk mutatni, hogy hova vezet ez a mentalitás. Nem jó irányba, az már biztos...A vak is látja, hogy egyre több gonoszság van a világban, és ezt csak méginkább erősíti az a tény, hogy az emberek a New Age felé fordultak (jóslás, boszorkányság, Harry Potter és más démonikus könyvek olvasása - exorcisták szerint ez a mű tele van létező démonok neveivel...nevük minden egyes megemlítésével növekszik a hatalmuk a Földön-, vámpír sztorik megtekintése, yoga, karate, asztrológia, stb...)

"Mert természettől balgák voltak, mind az emberek, híjával voltak Isten ismeretének, s a látható tökéletességből nem tudták felismerni azt, aki van, sem művei szemlélésekor nem ismerték fel a művészt, hanem a tüzet, a szelet vagy az iramló levegőt, a csillagok körét, a hatalmas bizet vagy az ég világítóit tartották a világot kormányzó isteneknek."
(Bölcsességek 13:1-2)

"Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át; aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát; aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez; aki halottat idéz. Mert, aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt űzi el ezeket a népeket előled. Légy egészen hű az Úrhoz, a te Istenedhez. Ha ezek a népek, amelyeket elűzöl, hallgatnak is a jövendőmondókra meg a varázslókra, neked az Úr, a te Istened ezt nem engedi meg. Neked prófétát támaszt az Úr körödből, testvéreid közül, mint engem, őrá hallgassatok."
(M. törvény 18:10- 16)

Biztos vagyok benne, hogy sokan láttátok a Csíkos pizsamás fiú című filmet, ha nem, ajánlom megtekintésre. A gázkamrákban anno ugyanaz történt, mint ma az anyaméhekben, melyek abortuszon esnek át. Ártatlan emberek életét oltották-, és oltják ki ma is.

Isten megengedi ezt is, valamiért. Szörnyű sok szenvedéssel jár nekünk, keresztényeknek, mindezt végignézni, de igyekszünk felajánlani ezeket.
Mind azt hangoztatják, hogy ez egy döntés, egy választás és ebben igazuk van (részben). Isten mindenkinek szabad akaratot adott. Választhatjuk Krisztust is és az Antikrisztust is. (A két út: M. törvény 30: 15- 20) Rajtunk áll. A tudatlanság kora lejárt. Mindenkinek ki lett nyilatkoztatva Jézus, a Megváltó.

Akik az Úrat választják, sok áldásra számíthatnak.:
"Ha hűségesen hallgatsz az Úr, a te Istened szavára, és lelkiismeretesen szem előtt tartod minden parancsát, amelyet ma adok neked, az Úr, a te Istened a föld népei fölé emel; mind rád szállnak és teljesednek a következő áldások, ha hallgatsz az Úr, a te Istened szavára. Áldott leszel a városban és áldott a határban. Áldott lesz méhed gyümölcse, földed termése, jószágod ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz puttonyod és áldott lesz dagasztóteknőd."
(M. törvény 28:1- 5)

Azt viszont tudnunk kell, hogy amíg Krisztus jót akar nekünk, életet ad, megáld, addig az Antikrisztus a elpusztításunkon mesterkedik, mert gyűlől minket. Isten tiszteletben tartja, ha nem Őt választjuk, de küzd értünk, ahogy a keresztények is próbálnak küzdeni a világért. A lelkünk az Istené, bármennyire is megfertőzi a világot a gonosz, az emberek legbelül érzik, hogy mi a rossz és mi a jó. Lelkünk felett nincs hatalma a gonosznak.

Nehéz olyan embereken segíteni, akik nem látják, hogy bajban vannak. A Szentírás is ír erről. Talán, mintha Isten is picit lemondana róluk, kiszolgáltatva őket a szenvedélyeiknek.

"Azért beszélek nekik példabeszédekben, mert van ugyan szemük, de nem látnak, van ugyan fülük, de nem hallanak. Beteljesedett rajtuk Izajás próféta jövendölése, mely így szól:
Hallván hallotok, de nem értetek, nézvén néztek, de nem láttok. Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket."
(Máté 13, 13- 16)

Régebben mindig evangelizálni akartam, mert látom -kegyelemből, Istennek hála érte-, hogy mennyien a pusztulásukba tartanak. Sokszor szomorúsággal töltött el, hogy ezt keresztényként végig kell nézzem, de aztán eljutottam odáig, hogy bízom az Úrban és hiszek Neki, hiszen mindenkinek megadja a segítséget a megtéréshez, csak ezt sokan nem fogadják el. Tehát önmaguk választják a pusztulásukat, ami egy döbbenetes tény! Hiszem, hogy minden egyes embernél Isten elmegy a végsőkig, hogy megmentse őket, de szabad akaratot adott nekünk, így nem fog minket kényszeríteni vagy erőszakoskodni, mert Ő a szeretet, a szeretet pedig türelmes, mindig remél, nem gerjed haragra.

Imádkozzunk, hogy minél több ember meglássa, mik azok a dolgok, amik elválasztják Istentől.

Ajánlom:

http://szekularis.blog.hu/2014/04/20/jakab_attila_szekularizacio

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok