2018. 10. 31., szerda: Bizonyos népek megsokasodása azonos a megerősödésükkel is


''1 1Ezek Izrael fiainak nevei, akik családjukkal együtt lekísérték Jákobot Egyiptomba: 2Ruben, Simeon, Lévi és Júda, 3Isszachár, Zebulun és Benjamin, 4Dán és Naftali, Gád és Áser. 5Jákob leszármazottai összesen hetvenen voltak. József már Egyiptomban tartózkodott. 6Azután meghalt József és minden testvére, és ez az egész nemzedék. 7De Izrael fiai termékenyek voltak, elszaporodtak, annyira megsokasodtak és megerősödtek, hogy betöltötték az országot

Az elnyomatás kezdete.

8Egyiptomban új király jutott hatalomra, aki nem ismerte Józsefet. 9Ezt mondta alattvalóinak: „Látjátok, hogy Izrael fiainak népe megsokasodott és megerősödött, s már veszélyt jelent számunkra. 10Járjunk el vele szemben okosan, hogy megakadályozzuk szaporodását. Különben háború esetén ellenségeink számát fogja növelni. Harcolni fog ellenünk, s utána elhagyja az országot.” 11Ezért munkafelügyelőket rendeltek Izrael fölé, hogy megkeserítsék az életét olyan munkával, amelyre kényszerítették őket. Így építették a fáraónak a raktárvárosokat, Pitomot és Ramszeszt. 12De minél jobban elnyomták őket, annál jobban növekedett számuk és szétterjedtek, ezért félelem fogta el őket Izrael fiai előtt. 13Az egyiptomiak tehát munkára kényszerítették Izrael fiait, 14és életüket durva kényszermunkával tették elviselhetetlenné: agyagfeldolgozással, téglavetéssel, különféle kényszermunkával. 15Egyiptom királya ezt a parancsot adta a héberek bábáinak, akik közül az egyiket Sifrának, a másikat Puának hívták: 16„Amikor a héber asszonyok mellett segédkeztek, figyeljetek jól a két nemre: ha fiú, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben.” 17A bábák azonban félték az Istent. Nem engedelmeskedtek az egyiptomi király parancsának és életben hagyták a fiúkat. 18Ezért Egyiptom királya felelősségre vonta őket: „Miért jártatok így el, és miért kíméltétek meg a fiúkat?” 19Ezt felelték a fáraónak: 

„A héberek asszonyai nem hasonlítanak az egyiptomiakhoz, azok életerősek, mielőtt a bába megérkezik, már megszülnek.”

  20Isten ezért megáldotta a bábákat. A nép pedig nagyon elszaporodott és megerősödött. 21Isten a bábák jámborsága révén biztosított utódokat neki. 22Akkor a fáraó ezt a parancsot adta minden alattvalójának: „Minden fiút, aki a hébereknél születik, vessetek a folyóba, de a lányokat hagyjátok mind életben.”
(Kivonulások könyve 1: 1- 22)A gyerekeknek olvastam a gyerek Bibliából, amikor belém hasított néhány felismerés az adott bibliai rész kapcsán. Megosztom, talán segít másnak is. Bevallom, sokáig nem igazán értettem, azt a bibliai részt, amely arról ír, hogy utódaid, mint a nyílvesszők állnak majd előtted. Az idézet nem pontos. Aztán rájöttem, a fent említett részből is, hogy a sokaság az erő, hatalom és győzelmet ígér. Tehát amelyik nép sokasodik, lélekszámban gyarapszik, az fogja megnyerni az esetlegesen eljövendő csatákat, háborúkat, illetve azoknak az értékrendje fog elterjedni széleskörben a Földön. Ez az egyik dolog.


A másik dolog, ami megfogott még ezzel kapcsolatban, hogy az elnyomás, a nehézségek erőssé, erényessé tesznek. Nem kell tőlük félni, mint ahogy azt sokan teszik ma!
Ha Isten hagyna minket ellustulni és nem adna feladatokat, akkor mégis mitől fejlődnénk?

A harmadik dolog, hogy Isten megrövidíti a szenvedést, a büntetést az Ő népe számára. Ezt láthatjuk abból is, hogy az izraelita asszonyok erősek voltak, gyorsan szültek, viszonylag kevés ideig vajúdtak. Tehát nem engedte őket Isten sokáig szenvedni,  kevésbé jutott ki nekik a Paradicsomban kiszabott büntetésből, miszerint az asszony fájdalommal szüli gyermekét.
Mostanában szülés történeteket is szoktam hallgatni és azt látom, hogy akik abortusz után szülnek, illetve nem hívők, azoknak sokkal de sokkal tovább tart a vajúdás és nem bírják annyira a fájdalmat sem. Szinte azonnal epidurális érzéstelenítőért és császármetszésért könyörögnek (ami ügye indokolatlan esetben maga a büntetés megkerülése). Persze ez nem mindig törvényszerű, de akiket hallgattam, azokra ez jellemző. 


Még egy elég egyértelmű dolog: egységben az erő. Tehát azok a közösségek, családok, népek, nemzetek, akik összetartanak, azok erősítik egymást és azok fognak győzedelmeskedni a "kevesek" fölött. Valahol olvastam, hogy ha 40 évig minden keresztény valóságosan megélné a hitét és mondjuk nyitott lenne az új életekre, akkor ennyi idő alatt elérnénk, hogy a társadalom kereszténnyé váljon.

Mennyire példát kellene vegyünk a muszlimokról e tekintetben! Náluk a nők sorra szülik a gyerekeket ma is, ahogy bármely más nemzet anyái tették évszázadokon át a fogamzásgátlószerek- és a magzat elhajtások legalizálása előtt. Az európai és amerikai nőket megetették a feminizmussal. Elhitették velük, hogy attól lesznek valakik, ha a férfiakhoz kezdenek hasonlítani, pedig mindkét nemnek megvannak az értékei. Egyik sem kevesebb a másiknál. Amíg a férfiak helyett is megteremtik az egzisztenciájukat, addig a saját utódaikat nem fogadják el. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy színlelt béke van ma és a háborúk színtere maga az anyaméh, amelynek az új élet születésének a helye kellene, hogy legyen.

Amíg vígan szórakozunk, észre sem vesszük, hogy háború van ma a világban, ahol a saját utódaink hullnak el, a mi kényelmünket szolgálva...

 
A gázkamrák ma az anyaméhek.

Válasszuk az Életet!

Olyan nagy boldogság elfogadni az életeket!


Nehéz, kihívásokkal teli, de igazán örömteli, amelyet földi javak nem képesek pótolni. 
Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok