2018.10.15., hétfő: Hogyan támadja ma a Sátán a családokat?


Ismét Chad Ripperger exorcista atya gondolataiból szemezgetek. Úgy gondolom fontos, hogy tudjunk a témában, hiszen ma támadás alatt van a házasság. 
A három részes, angol nyelvű videót mindenkinek szívből ajánlom, akit érdekel a téma bővebben. Kérlek mondj egy tized Rózsafűzért az atyáért vagy támogasd őt a videó bejegyzésében megadott módon és helyen. Miképpen támadják a démonok a házasságot napjainkban?:

1. A legnagyobb hiba, amit ma elkövetnek a házasok, hogy az érzelmeiken keresztül néznek minden problémát. A démonok képesek az érzelmeinken keresztül hatni ránk, manipulálnak. Fontos lenne, hogy a realitásra koncentráljunk és nem pedig arra, hogy hogyan érezzük magunkat az egyes helyzetekben. 


2. Abba kell hagyjuk, hogy a házastársunk hibáira öszpontosítunk folyamatosan, ahelyett hogy megértenénk, hogy ez egy lehetőség arra, hogy erényekben növekedhessünk és jót tegyünk. Ha a sérelmeinkre figyelünk megállás nélkül, akkor a démonok mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy szétválasszanak minket a házastársunktól. Az ő céljuk az, hogy a poklot megjelenítsék itt a Földön, hogy a házasság egy folyamatos viszálykodás, civakodás színtere legyen, nem pedig az önátadó szereteté. 


Ha leromboljuk a házasságot, leromboljuk a társadalmat is. A meleg párok is - sokszor tudtukon kívül- magát a házasság intézményét rombolják le, azáltal hogy az Isten adta reprodukciós képességeikkel nem kívánnak élni, csak az élvezeteket hagyják meg, egymást is bűnbe taszítva így. 


3. Szisztematikusan teszi tönkre azt a tényt, hogy mindkét nemnek, a nőknek és a férfiaknak is megvannak a kíválóságai, tehetségei, értékei.


4. Őszinte engedelmesség helyett, világias ragaszkodás jellemző ma sok esetben ránk.
A Luciferizmus hatása, hogy istenné tesszük ma magunkat és mi magunk akarunk dönteni -Isten tervét figyelmen kívül hagyva- mindenről az életünkben. 


A férfiak elnőiesedésével minden a nők nyakába szakadt, pedig Isten terve az volt, hogy a férfi a felelős a család összes dolgaival kapcsolatban, a nő "csak" segítőtársa és nem fordítva. Amikor valaki azt mondja: "a férjem besegít otthon", akkor mindig csodálkozom és emlékszem, hogy régebben én is így gondolkodtam. A férj segítőtársa a feleség, és nem fordítva! A férfi feladata előteremteni mindent a család számára és neki is ugyanúgy részt kell vennie a gyereknevelésben és a házimunkában. Furcsán hangzik? Ez nem csupán az én véleményem. Chad Ripperger atya is így látja. Megjegyzi, hogy a nők sokkal jobban tudnak gondoskodni a gyerekekről és a házimunkáról, de a férj feladatai -ha hazaér a munkából- nem érnek véget (ahogy a feleségnek is van feladata bőven, amíg el nem alszanak a gyerekek). Ő is ugyanúgy vállalta az új életeket. Azért van kikészülve sok nő, mert mindent egyedül akarnak megcsinálni. Tapasztalatból tudom, hogy ez nem fog menni! Főleg sok gyereknél nem! Nem a gyengeség jele, ha a férjünk is teszi a dolgát otthon. Legalább a gyerekek így jó példát kapnak és ők is majd gondoskodó férjek lesznek, illetve a lányaink is egy hasonló habitusú férjet fog választani valószínűleg.


5. Démonok okozhatnak érzelmeket, ahogy már említettem, feleleveníthetnek bennünk emlékeket és képesek arra is, hogy ingerültté, haragossá tegyenek minket. Amikor mérgelődünk, haragszunk akkor általában ítélkezünk is és meg vagyunk arról győzödve, hogy nekünk igazunk van. A démonok mindent megtesznek azért, hogy a házastársunk bűnei, hibái miatt ne vállaljuk a szenvedést (ez azt jelenti, hogy a minket ért sérelmek miatt nem önmagunkat siratjuk, eljátszva a mártírt, hanem a házastársunk épüléséért felajánljuk azokat), hanem ehelyett mérgelődjünk és veszekedjünk. 
Jézus is szenvedett értünk! Ha követni akarjuk Őt, akkor az nem csak a feltámadásra kellene, hogy vonatkozzon, hanem az önfeláldozásra, a kereszthalálra is. 


Jézus meghalt önmagának. Értünk tette ezt. Nem siránkozott, amikor vitte a keresztet, amiatt, hogy őt ok nélkül ítélték el (pedig bűntelen volt), hanem a szenvedéseit felajánlotta értünk! Pont ebben van a szenvedés ereje. A démonok nem tudnak mit kezdeni az önfeláldozó lelkekkel. Egyszerűen ők kikezdhetetlenek számukra. 


Ahelyett, hogy önmagunk sérelmei körül forognánk (ez általánosságban a megszállott emberek sajátsága is), meg kell hozzuk a döntést újra és újra amellett, hogy túllépünk azon, hogy mások hogyan bántottak meg minket és mi cserébe jót teszünk és jót kívánunk nekik. A házasságban ez a döntés nagy jelentőségű. Ha jót teszünk a rosszért cserébe, akkor nagy valószínűséggel a másik emberből ezt jót fog kihozni. A démonok működnek úgy, hogy rosszat adnak rosszért cserébe. A gyerekekről:
Mivel a nők agyában a beszédközpont háromszorosa a férfiakénak, ezért ők lettek alkalmasnak teremtve arra, hogy a kisgyerekekkel otthon legyenek. Amelyik gyerek 5 éves koráig nem hallja az anyját sokat beszélni, illetve akivel nem beszélgetnek, azoknak az agyukban visszafordíthatatlan károsodások következnek be.
A gonosz célja mindig az, hogy lelkileg sérüljünk. Miért? Sérült, sebzett lelkek nem kerülhetnek a mennybe, illetve akkor vagyunk gyengék, sebezhetőek, ha lelki sérüléseink vannak. Hiszem, hogy Jézus meg tud gyógyítani minket mindenféle betegségből!


Soha ne veszekedjünk a gyerekek előtt!
A Sátán célja az, hogy a gyerekek szem- és fültanui legyenek a szüleik veszekedéseinek, mert így ők is sérülnek és elérhetőbbek a gonosznak, valamint megtörik a bizalmuk a szüleik iránt és kénytelenek választani közülük.
Ha a férj tisztelettudó, gondoskodó a feleségével és fordítva, akkor a lányuk is olyan férjet fog választani, aki tiszteli, becsüli. 


A BÉKE jelentése a rend nyugalma. Hogy lehetne ma igazi béke a családokban, ha sok férfi képtelen felelősséget vállalni, keményen dolgozni, miközben a nők elkezdtek úgy viselkedni, mintha a férjeik a fiaik lennének. Kioktatnak, uralkodnak, lekezelnek, manipulálnak. Amerikában élővízekből kimutatták, hogy halak kétneművé váltak a fogamzásgátló maradványaitól. A nők agyában is a férfias viselkedést erősítik ezek a szintetikus hormonok, tehát ne is csodálkozzunk azon, hogy egyre több nő elvesztette a nőiség sajátságait és prioritásuk az egzisztencia megteremtése, nem az utódok világrahozatala és nevelése.


Ma sokan nem tudják, hogy mit jelent valójában a házassági intézménye. Bekerülnek a párok a jegyesoktatásra -jobb esetben- és már ott elkezdik őket oktatni a természetes családtervezésről. Őket, akik maguk is küszködnek a tisztasággal, már a házasság megkötése előtt.
A házasság nem egy cukormázzal leöntött romantika, ahogy a világ beállítja.  Nem addig tart, amíg az érzelmeink.
Isten színe előtt esküszünk és teszünk ígéretet.

Elsődleges célja a házasságnak nem az, hogy összedobjuk az anyagi javainkat és megteremtsük az egzisztenciánkat vagy, hogy lakásfelújítsunk, hogy bejárjuk a világot, hogy egy kényelmes, gyerekmentes életre rendezkedjünk be és, hogy élvezzük, ami a csövön kifér, hanem az elsődleges célja a gyermekek nemzése és nevelése Isten akarata szerint. Másodlagos célja az, hogy a házastársak egymást üdvösségre segítsék. Ha nem fogadjuk el a házasság elsődleges rendeltetését, akkor halálos bűnt követünk el. Ez nem az én szubjektív véleményem, ez az Egyház 2000 éves Tanítása. A II. Vatikáni Zsinatot követve igyekeznek erről minél kevesebbet beszélni, de attól még az Egyház Tanítása ugyanaz, mint 2000 éve. 


A házasság nem addig tart, amíg a kezdeti fellángolás. A házasság egy szentség, egy szövetség, amely az engedelmességről, elköteleződésről, önfeláldozásról kellene, hogy szóljon. Szeretni nem csupán egy fröcsögő érzelemmámor, hanem egy akarat. Annak az akarása, hogy a házastársamnak jót kívánok. Ha pedig jót akarok neki, akkor segítem őt az üdvösség felé és minden módon, ahogy csak az erőmből és tehetségemből telik.Én például szeretek főzni. Ha nem főznék neki, nem érezném azt, hogy ellátom az állapotbeli kötelességeimet és lustának érezném magamat. A jóra való restség (segítség elmulasztása) az egyik halálos bűn a hét közül. Semmiképpen sem szeretnék rest lenni! Igazából így tudom a leginkább gyakorolni azt, hogy szolgálom, segítem a családomat. Ehhez kaptam tehetséget talán. Gyerekként is titkon figyeltem a nagymamáimat és a családom női tagjait, akik megfordultak a konyhában és én is olyan sütni- főzni szerető nagymamává szeretnék válni majd, nem olyan nagymamává, aki wellnessezni meg konditerembe jár, persze unokák nélkül. AZ A HÁZASSÁG, AHOL NINCS GYEREK, NEM TÖLTI BE AZ ISTENTŐL ELRENDELT KÜLDETÉSÉT. És nincs mentség, hogy még nem állunk rá készen, még nem éltünk eleget, még nincs meg az anyagi hátterünk hozzá. Keményen kell dolgozni, de az anyagiak nem lehetnek kifogások, hiszen ahova Isten gyermeket szán, oda megad minden segítséget is. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell keményen dolgoznunk! A mi részünket is ugyanúgy meg kell tenni. De ha nem bízunk a Mindenhatóban, akkor mégis kiben?


A házassághoz kegyelmeket kapunk, azért hogy együtt tudjunk élni a házastársunk és a gyerekeink hiányosságaival, bűneivel, illetve fejlődni tudjunk tőlük, a bűneikkel ellenkező erényt gyakorolva."Az engedelmesség által kizárjuk az önszeretetet, ami mindent tönkretesz. Az engedelmesség által védve leszünk az ördög megtévesztéseivel szemben, győzni fogunk minden ellenségünk fölött (az igazság ugyanis szabaddá tesz) és biztosan elérjük az üdvösséget."
(részlet az Örök bölcsesség szeretetéből)Mondj le a kívánságról és nyugalmat találsz.
Mások és önmagad tetszését ne keresd!


Lemondva saját akaratunkról, véleményünkről és Isten akaratának engedelmeskedve, közösségben vagyunk Vele, amely szabaddá tesz.  Az igaz szabadság csak a jó és az igazságosság szolgálatában lehetséges. 


Az engedetlenség és a rossz választása visszaélés a szabadsággal és a bűn rabszolgaságába vezet.

Minél inkább teszi a jót, annál inkább szabadabbá válik az ember. Szabaddá a függőségektől, mások véleményétől, kritikáitól, a megfelelési kényszertől, a bűntől, a kísértésektől.


Imádkozzunk a családok egységéért!


Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok