2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

Lelki küzdelem fokozatai

Levels of Spiritual Warfare: Fr. Chad Ripperger


 

Sokadjára ismételt bibliai rész tőlem, hogy "azoknak, akik Istent szeretik minden a javukra válik". De tényleg, minden! A látható és a láthatatlan világ is teremtmény csupán, tehát engedelmeskednie kell a Mindenhatónak. A démonok Krisztus rabszolgái, engedelmeskednek, azt tehetnek meg, amire engedélyt kapnak. Számukra is a földi lét egy száműzetés, ahol bármilyen hihetetlen, egyre nagyobb szégyent éreznek a bűneik miatt és iszonyatosan irígyek arra, hogy az emberi faj legtöbbször élvezi az életet.
A démonok nagyon intelligens lények, apró jelzésekből tudják, hogy mi az, ami bosszant minket vagy mi az, amitől félünk, amihez vagy akihez rendetlenül kötődünk. Ők képesek arra, hogy jónak látszó ötleteket sugalljanak nekünk, így kérnünk kell a Szentlelket, hogy Ő vezessen minket.
Aquinoi Szent Tamás írja, hogy azért a félelem a kulcs, mert ha félünk, a félelmünk tárgyára koncentrálunk (és nem lelki dolgokra, Jézusra, az üdvösségre).  


Pont az a célja a démonoknak, hogy a figyelmünket múlandó, romlandó, földi, világi dolgokra irányítsuk és ne a menny felé. A világi ember földies dolgokon elmélkedik, azon hogy mi lesz holnap, lesz -e háború, ki tudjuk- e fizetni a számlát, hogyan tartunk el több gyereket, mi lesz az Egyházzal (maga az Egyház is teremtmény) stb. Ha félünk, aggódunk, azzal megbénítjuk a cselekedetet. Ellenben, ha tesszük a tennivalóinkat, keményen dolgozunk és imádkozunk, akkor megtettünk mindent, amit csak megtehettünk. A többit bízzuk a gondviselésre. Szent Benedek mondta, hogy "Imádkozz és dolgozz!".


Többféle démoni támadás létezik. A démoni elnyomás ("oppression"), amikor kivülről érkezik a támadás. Amikor a démonok kárt tesznek a kapcsolatainkban, az ingatlanunkban, a berendezési tárgyainkban, az egészségünkben. Ha Isten megengedi, ezeknek még akár pozitív kimenetele is lehet. Például nekünk így lett teljesen új fűtésrendszerünk, illetve így tudtam megszabadulni jó néhány bántalmazó kapcsolattól. :-)

Az átok egy magas szintű démoni elnyomás. Létezik közvetett és közvetlen fajtája is. Közvetlen, direkt, amikor minket érint az elnyomás, a mi ingatlanunkat, a mi egészségünket, stb. Indirekt, amikor mások által hatnak ránk démoni erők. Például létezik jó néhány politikus, akiknek ügye nem keresztény az értékrendje manapság, csak az emberek többségének akarnak tetszeni, nem Istennek.
A legjobb módszer, hogy küzdeni tudj ebben a spirituális harcban, hogy ismerned kell a hitedet, a Katolikus Egyház Tanítását. Folyamatosan tanulnod kell erről! A modernizmus veszélyes. Ha nem ismerjük a hitünket vagy nem kaptunk különleges kegyelmeket arra vonatkozólag, hogy a hitünkkel ellentétes dolgokat felismerjük, akkor a lelki életünk könnyen csúfos véget érhet. Ha nem tudnak elérni a démonok direkt, akkor indirekt fognak, például úgy, hogy folyamatos csalódottságot okoznak azzal, hogy állandóan az Egyház mai állapotára fordítják a figyelmünket. 


A másik támadás a démonok okozta rögeszme ("diabolic obsession").

Ez főleg pszichés támadást jelent. Ez az a jelenség, amikor a rögeszmés nem tud szabadulni -egy démon által előidézett- egy gondolattól és folyamatosan azon elmélkedik. Ez kapcsolódhat félelemhez, haraghoz. Ez egy intellektuális jellemhiba, tulajdonképpen egy mentális betegség.  Ez egy tipikus esete annak, amikor meggyónunk egy bűnt, teljesen elmúlik, majd 3- 4 nap múlva újra, váratlanul visszatér.


Isten engedi, hogy megtapasztaljuk ezeket a rögeszmés periódusokat akkor, ha e- nélkül nem tudunk szabadulni egy bűntől. Ilyenkor megtapasztalhatjuk a bűnnek a következményeit, magát a büntetést, a lelki sötétséget.


Az abortusz a sátánisták szentsége. Baal az egyik magasabb szintű démon, aki azért felel, hogy az emberiség bűnös legyen, különösképpen paráznaság által.
A szexuális szabadosságra buzdít ő, aki igyekszik elérni, hogy a szexualitásban az emberek egyedül az élvezetet keressék és ne fogadják el a születendő gyermekeket.
A paráznaság bűnéből következett a homoszexualitás széles körű elterjedése, a fogamzásgátlás és az abortusz is. Ezeknek a bűnöknek az előidézői az az öt, legfőbb démon, akiknél erősebb démon nem létezik a pokolban. Ha végiggondoljuk ma az összes kultúra a homoszexualitást és a magzatelhajtást szorgalmazza. 

Az emberek minél több bűnt követnek el a Földön, a démonok ereje annál erősebb és hatékonyabb, így felejtsük már el unos- untalan azt szajkózni, hogy "nem okozok senkinek sem kárt azzal, ha bűnben élek". Dehogynem! Hajajj, de még mennyire! Ádám és Éva bűnét is a mai napig a bőrünkön érezhetjük! A generációs lelkek, démoni erők gúzsba kötnek családokat és terjednek utódról- utódra!
Az amerikaiak nem kevesebb, mint 25%- a rögeszmés, mentálisan beteg. Démonok miatt.


A megszállottság ("diabolic possession") rendkívül ritkán fordul elő. 

A gyónásnak az ördögűzéssel szinte egyenértékű ereje van, egyes bűnös hajlamok leküzdésére.
Négy- öt évszázada az emberek úgy gondolják hogy ha pozitív lelki élményeik vannak, azok csak Istentől jöhetnek. Ez a református Luther gondolata volt eredetileg...
Aviai Szent Teréz és Keresztes Szent János már megmondták ekkor, hogy ne az érzelmeinkre alapozzuk a lelki életünket, hiszen a démonok képesek pozitív érzelmeket előidézni bennünk. Ész érveket kell kövess (a Katolikus Tanítás alapján), nem az érzelmeidet, mert azok tévútra visznek! 
A kulcs, hogy hajlandóak legyünk végigküzdeni a lelki csatákat. Ezt senki sem kerülheti el, mindenkit kísértenek a bűnbeesés óta! Aki nem akar küzdeni, szenvedni, az nem lesz a küzdés mestere és pont ez a céljuk a démonoknak, hogy maradjunk meg kényelmes keresztényeknek, akik nem akarnak áldozatot hozni, szenvedni, megerősödni.

Ha hajlandóak vagyunk küzdeni, semmi sem létezik majd, amit ne tudnánk elérni a lelki életünkben! 
Ha nem vagyunk hajlandóak elfogadni és végigküzdeni a nehézségeket, akkor soha nem lesz esélyünk arra, hogy elérjük a szentséget! Kereszt, szenvedés, nehézség nélkül nincs feltámadás!
A megszállott emberek (ha hívők és ördögűző segítségét kérték) tökéletességüket tekintve magas szinten vannak a mennyben. Ez hihetetlenül hangzik elsőre, de ha végiggondoljuk, ők folyamatos küzdelemben voltak a démonokkal, így megtanulták azokat tökéletesen elsajátítani, Jézussal.
Ripperger atya kezelt egy negszállott nőt, aki 6 hónapon keresztül nem követett el bocsánatos bűnöket sem! Megtanulta azt, hogy hogyan kerülheti el a bűnöket és azt, hogy mik a gyengéi, azok a pontok, amelyeket támadtak a démonok. 


"Az, hogy mennyire kísértenek, támadnak a démonok minket, megmutatja, hogy Isten a szentség milyen fokára akar minket emelni a mennyben. Az egy nagyon rossz jel, ha egyáltalán nincsennek lelki küzdelmeink, kísértéseink."
(Fr Chad Ripperger, exorcista pap)Tudnunk kell, hogy amíg a megszentelő kegyelem állapotában vagyunk, addig Jézus ott van velünk és értünk küzd. 


"Ha valakinek sok lelki küzdelme van, ez egy biztos jele annak, hogy Isten eleve elrendelte az üdvösségét és a neve be van írva az Örök Élet könyvébe."
(Fr Chad Ripperger, exorcista pap)


Azt is mondta Jézus, hogy úgy tekintsünk magunkra, mint haszontalan, semmirevaló eszközökre.
Tudatosítanunk kell, hogy Krisztus végzi el a munkát helyettünk, mi nem tudjuk önmagunkat megszabadítani! A mi dolgunk, hogy odébbálljunk és Őrá bízzuk  a dolgot.
Egyszer egy démon azt mondta az atyának, hogy a Szűz Anya ereje az alázatosságában van.
Ez arról ad tanubizonyságot, hogy amikor büszkék, gőgösek vagyunk akkor gyengék vagyunk!  Amikor alázatosak vagyunk, akkor Jézusnak adjuk át magunkat, aki Mindenható!
A Szűz Anya mindig az Atya akaratát tette és soha, de soha nem a személyes vágyai, motivációi irányították a cselekedeteit. 


Ha egy démon támad téged, ne próbáld meg eltakargatni, csak könyörögj Istenhez így!:

"Istenem, erősíts meg engem!
Add meg, hogy képes legyek szenvedni!
Tarts meg alázatosnak!
Segíts, hogy ki tudjak tartani a küzdelemben! Amen"
Ha ezt a négy dolgot kéred és megteszed, akkor képes leszel elérni a szentséget a lelki küzdelmek segítségével!
 
(Persze ez nem pótolja a rendszeres szentségekhez járulást, de ez egyértemű szerintem minden hithű katolikusnak.)

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok