2019. 04. 20., Nagyszombat: Örök szeretettel szerettelek...


Hibáztam. Nem tudtam sokszor úgy szeretni, mint Isten. 
Pedig Ő azt kéri tőlünk, hogy váljunk olyanná, mint Ő. Ez nem megy a saját erőnkből, ehhez szükségünk van arra, hogy Krisztus feltámadt teste éljen bennünk. 

"Ha azt akarod, hogy engedelmeskedjenek neked, gondoskodj arról, hogy szeressenek."
(Dr M.A. Nailis: Szentség a hétköznapokban)

Amikor megtértem, az nem úgy történt, hogy egyből elém tárta a bűneimet, és követelte, hogy szabaduljak meg tőlük. Isten amúgy sem követel, meghagyja a szabad akaratunkat. Neki más a pedagógiája, máshogy nevel. Ő a legjobb nevelő és a legeslegszeretőbb Atya. A vérszerinti családunknál is jobban szeret minket, mert Ő maga a szeretet. Nincs olyan teremtmény, aki nála jobban tud szeretni. Már akkor szeretett minket, amikor megálmodott, amikor még csak elképzelte, hogy életre hív minket. Anélkül szeret, hogy az függne bármiféle cselekedetünktől. Feltétel nélkül. Örökké. 


Dr Pécsi Rita neveléskutató előadásait hallgattam mostanában, és ő is arról beszélt, hogy az a gyerek engedelmes szülői kérésre, aki bízik a szüleiben és szereti őket. 

Elrontottuk, mi keresztények. A világ nem hisz nekünk (mert más lelkület él bennük, ahogy bennem is más élt, mielőtt megkeresztelkedtem, de azért sem), mert mi nem úgy szeretjük őket, ahogy a Teremtőnk. Nem tudjuk őket így Istenhez vezetni. Pedig a feltámadott Krisztus él bennünk...
Hogy engem mivel tudott magához vonzani? A feltétel nélküli, az örök, a hatalmas szeretetével. Azzal, hogy megtapasztalhattam, hogy úgy szeret, ahogy vagyok, mindig is szeretett már akkor is, amikor én még mit sem tudtam róla, és ez nem fog változni.
Ha Isten arra kér, hogy szabaduljunk meg a bűneinktől, az azért van, mert egy sokkal jobb életet akar nekünk adni. Nem azért, mert meg akar minket fosztani az örömeinktől. Pont ellenkezőleg. A hamis örömök, a véges boldogság helyett arra hív, hogy elfogadjuk az örök boldogságot.
Ha nem feltétel nélküli szeretettel megyünk másokhoz, nem fogják bennünk Krisztust megtapasztalni. Ha egyből a bűneikre mutatunk rá, akkor el fognak menekülni előlünk. Lehet elmenekülni a megváltás elől a szégyen, a meg nem értettség, a lelki vakság, a félreértés vagy éppen az érdektelenség miatt is. Isten először mindig szeret, csak azután kér. Koldul a szeretetünkért. A mai, Istent nem ismerő ember félreért dolgokat. Azt tarja jónak, ami rossz és azt tarja rossznak, ami jó. Minket is rossznak tartanak, pedig az üdvösségükért harcolunk. Nem látják, hogy jót akarunk. 


Aki nem születik újjá és nem keresztelkedik meg a Szentháromság nevében, az nem léphet majd be a Mennyországba.
Nem elég Istent a szívünkbe fogadni, ahogy a protestánsok teszik. Nem elég a bűneinket egy személyes imában megbánni. A bűnbánat gyakorlására és az Isten gyermeki lét-, a megszentelő kegyelmi állapot visszaszerzésére szükségünk van a Szentgyónásra.
Isten nem hallgatta el a bűneinket, de előbb kimutatta a szeretetét. Nem hiszem, hogy bárki megtért volna, ha előbb kér és aztán szeret.

Az egész világnak megmutatta a szeretetét. Még így is eljött közénk, hogy tudta, keresztre fogjuk feszíteni. A szeretet mindig szenvedéssel is jár. Nem tudunk úgy szeretni, hogy kicsit bele ne halnánk, mert önmagunból fel kell adjunk ekkor.
Isten úgy szeretett és szeret ma is minket, hogy egyszülött fiát a keresztfára küldte értünk, hogy a mennyek kapui már ne legyenek zárva előttünk. Az Istenfiú elfogadta a keresztet és vállalta értünk, mert bízott az Atyában. A végsőkig bízott és szeretet. Annak engedelmeskedünk, akit szeretünk.
Ha Istent szeretjük, megtesszük amire hív minket. Akkor is, ha az egy be nem tervezett gyermek, egy élethosszigtartó házasság, egy nehéz szolgálat vagy éppen a mártírhalál.

Fatima harmadik titkát éljük ma sokak szerint. Ez még semmi, ez a lelki mártíromság, amit ma el kell szenvedjünk az Egyházon belül történő dolgok miatt. Lehet, hogy majd Isten mártírhalálra hív minket, hogy másokért odaadjuk a földi életünket. Jézus odaadta értünk, mert szerette az Atyát. Csak az teszi meg az Ő akaratát, aki szereti Őt. Akik nem teszik meg, azok mást szolgálnak. 

Az igazi szeretet nem fedi el a gyengeségeinket, a bűneinket, hanem rávilágít azokra, hogy meg tudjunk gyógyulni belőlük. Az igazi szeret nem hagy minket elveszni és nem csábít a rosszra. Az igazi szeretet megszabadít a bűneinktől, hogy aztán üdvözítsen.

Ma a bűn elfogadására buzdítanak, de szeretet nélkül. Aki valóban szeret, nem akarja, hogy elkárhozzunk és megmutatja az utat az Atyához. Szeretet nélküli elfogadás egy hamis atyához vezet, egy ordító oroszlánhoz, egy vérengző farkashoz, aki a lelkek vesztére körüljár a világban. Milliók követik őt tudatlanul.

Válasszuk az igaz Atyát, aki előbb szeret, de aztán mindig kér is tőlünk, mert egy sokkal jobb életet akar adni a földi életünk során is. 
Azt akarja, hogy vessük le a régi embert és szülessünk újjá, Jézus Krisztus által. 

Áldott Húsvétot kívánok mindenkinek!
A feltámadt Krisztus öröme és békéje legyen mindnyájunkkal mindörökke!


Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok