2020. 09. 25., péntek: Megtört testükből árad ki az illat


Barsi Balázs: Az Egyszülött Fiú, részlet

Nem véletlen, hogy egy asszony volt, aki Jézus lábát megkente. Húsvét hajnalán is éppen ők 
indulnak kenettel a sírjához. Meggyőződésem, hogy Isten gondolata, szándéka az, hogy 
elsősorban a nők kezében legyen a nárduszolajjal telt alabástromedény, hiszen ők az élet 
hordozói, a szeretet ingyenességének, abszolút voltának megjelenítői. 
Az az ősi szokás, hogy az életet jelképező vízzel locsolják meg az asszonyokat, lányokat 
Húsvét másnapján, mára egészen elveszítette eredeti jelentését, hiszen szinte mindenütt kölnit 
használnak már locsolkodásra. Ez viszont adott egy jó ötletet: mint pap nyilván nem 
locsolkodom, ellenben az idén Medjugoréből hozott illatos olajat szenteltem, az asszonyokat, 
lányokat és szerzetesnővéreket Húsvéthétfőn kihívtam az oltár elé, és keresztet rajzoltam 
homlokukra, e szavak kíséretében: „Tegyen téged az Atyaisten szent Fia feltámadásának 
hírnökévé a Szentlélekben.” Mert mindig ők voltak az elsők, akik befogadták Isten titkait, és 
általuk árad szét az illat a családban és az Egyházban is. A szeretet ingyenességének tanúi ők, az 
emberteremtésben Isten társai, a megtestesülés lehetőségének átérzői. Ezért nem az a hivatásuk, 
hogy ott legyenek az apostolok sorában, hanem hogy Jézus lábánál üljenek, kezükben 
alabástromedénnyel és nárduszolajjal, törékenységük nagy odaadásában, az anyaság vagy a 
szüzesség életet pazarló ingyenességében. 
Most volt nálunk vendégségben egy család, ahol az édesanya a hatodik gyermeket várja. 
Csodálatos ez a pazarlás, akárcsak a szüzesség, amely bizonyos értelemben a legnagyobb 
pazarlás. Amikor egy elegáns, tehetséges fiatalember, vagy egy csinos és okos lány, aki után 
milliók kapkodnak, egészen átadja magát az Úrnak. E nélkül a pazarlás nélkül azonban nincs 
Egyház. Megtört testükből árad ki az illat.

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok