2020. október 15., csütörtök: Csapongó és feledékeny (Lelki élethez fontos!)


A démonok hajlamosak homályba fedni elkövetett bűneinket, hogy ne gyónjuk meg azokat.

Biztos vagyok benne, hogy azon is munkálkodnak valahogyan, hogy ne emlézzünk olyan dolgokra, amik a lelki életünk előmenetelének az eszközei voltak hajdanán.

Nálam ilyen például az a tény, amit Ripperger atyától tanultam, hogy:

1. Elveszti a spirituális védelmet az a család, ahol a nő a domináns és nem engedelmes a férjnek. Istentől van az az alá-, fölé rendeltségi viszony, amelyet a Biblia is tárgyal. 

"21 Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. 22Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, 23mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója. 24Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. 25Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, 26hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. 27Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. 28Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. 29A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. 30Mert tagjai vagyunk testének. 31„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz.” 32Nagy titok ez, én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. 33Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket."(Efezusiaknak írt levél 5, 21-33)

Ez nem azt jelenti, hogy a nőnek nem lehetnek ötletei, hanem azt, hogy egy igaz férfi úgy vezeti a családját, hogy tettei, munkálkodása, döntése a család minden tagjának a épülésére váljon és nem utolsó sorban Isten parancsainak megfeleljen. A feleség pedig más hivatásbeli kötelességeket lát el (gyerekek gondozása, házimunka, otthonteremtés, jó kedély a családban, empátia), amelyek nem kevesebbek, mint a férjeké. Sőt! Ők a bázis, az otthon középpontjai, az élet hordozói. 

Ne is csodálkozzunk azon, ha nem vagyunk engedelmesek a férjünknek, akkor a gyerekeink sem lesznek szófogadóak és nem tisztelik majd a szüleiket. Először a feleségnek kellene tisztelnie a férjet. Az ilyen családokban megbomlik az Istentől elrendelt hierarchia és akár egy gyerek is lehet " vezetője" a családnak, ha hagyják.

2. A Rózsafüzér imádság és a napi Szentírás olvasás azért is fontos, mert megtisztítja a gondolatainkat, békét hoz és konfliktusok idején tisztánlátást nyújt.
Segít, hogy ne vegyük le a szemeinket Jézusról. Segít abban is, hogy ne aggódjunk földi dolgok miatt, hanem az égre emeljük a tekintetünket. 
Kábítószer függőket kértek meg egyszer Amerikában, hogy imádkozzák a Rózsafüzért. Az imádság után összehasonlították az agyukról az MR vizsgálati eredményeket és nagyfokú javulást tapasztaltak. A Rózsafüzér segítségével pornó függő férfiaknál is csökkent a memóriájukban elraktározott képek összessége. 

3. Minél több kísértést kell elszenvednünk, annál nagyobb jele ez annak, hogy Isten magasabb szintű dicsőséget szán nekünk a mennyben. Az egy nagyon rossz jel, ha valakinek egyáltalán nincsennek kísértései.

4. A farizeus mások bűneit lesi, a szent tökéletesedni akar, önmagát vizsgálja. 

5. Nem a mi dolgunk a papokat és a Pápát kritikával illetni. Ez egyedül Jézus previlíguma.

6. A korai években bölcsődébe adott gyerekek között az a közös (szinte mindegyikőjüknél), hogy a korai, anyáról való leválás miatt valamilyen bűnügyi nézeteltéréseik lesznek tínédzser korukra.

7. Halálos bűn, ha az anyuka visszamegy dolgozni és a 3 év alatti gyermekét bölcsődébe viszi, ha lenne mód arra, hogy otthon maradhasson. (Ha például anyuka karriervágy vagy a gazdagodás reményében dolgozik, nem a nehézkes megélhetés miatt.)

8. Ripperger atya pályafutása során azt hiszem kétszer vagy háromszor javasolta a természetes születésszabályozás módszerét, súlyos indok mellett. Az egyik család mély szegénységben élt, a másik családban hat gyermek született hét év alatt és teljesen leterhelt volt az anyuka. A harmadikra nem emlékszem pontosan. Talán súlyos egészségügyi oka volt. Ehhez képest ma úgy oktatják ezt a módszert a jegyesoktatáson, mintha cukorkákat osztogatnának. Miért? Mert ugyanolyan hatékony tud lenni, mint a gyógyszer. 

9. Nem a mi feladatunk a férjeink spirituális vezetése. Isten más hierarchiát gondolt ki. Nézzük csak meg mi történt az Édenkertben, amikor Éva öntörvényűsége, rendetlen vágya vezette Ádámot is bűnbe. Azért is jó Isten útmutatásait követnünk, mert ha a nő vezet, ő leginkább az érzelmeire hallgat (ez nagyon hasznos gyerekneveléskor), amik változnak, de egy férfi észérveket követ, ha valóban Férfi. A démonok képesek érzelmekkel manipulálni. Ne hallgassunk a szívünkre! Ingoványos, örökké változó, nem stabil útra lépünk, ha így teszünk. Használjuk az eszünket!

10. Nagyon kell figyeljünk a látásunk tisztaságára, mert az ördög képes arra (azokban az esetekben, ha Isten engedélyt ad neki erre, egy nagyobb jó elérése céljából), hogy hozzáférjen a memóriánkból előhívott anyagokhoz, képekhez, olyan céllal, hogy zaklasson, kísértsen, bűnbe taszítson minket. 
Ezért is kerülendők a pornográf tartalmak, de bármi, ami letéríthet minket a helyes útról. Kezdő anyukáknak ez lehet néhány kép egy fiatal, gyermeket nem vállaló (vagy bölcsődébe adó) nőről, aki boldognak tűnik egy diplomaosztó vagy egy jó karrierlehetőségű munka megnyerésekor. Ezek a képek érdekes módon " be tudnak kattani", mert a démonok képesek elővarázsolni azokat az elménkből, akár álmainkban is, ha engedélyt kapnak erre Istentől. 

Ajánlom Ripperger atya videóit (ismétlés :-)):
https://www.youtube.com/c/SensusFidelium


Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok