2021. július 10., szombat: Lelkekért hozott áldozat

                   Robert Sarah bíboros

"Nap mint nap látjuk azt a nagy hévvel és a legnemesebb szándékkal végzett sok-sok tevékenységet, melyek a beléjük fektetett rengeteg idő és energia ellenére semmiféle eredményt nem hoznak. Ugyanakkor az Egyház története bizonyítja, hogy elég egy szent, hogy millió lelket átalakítson. Figyeljük meg például az arsi plébánost: semmi mást nem tett, mint szentül élve órákat töltött a tabernákulum előtt, s a világ minden részéről tömegeket vonzott abba az ismeretlen kis faluba. Lisieux-i Szent Teréz semmi mást nem tett, mint szentül élve egy vidéki kármelita kolostorban egyedül Jézust szerette, s bár tüdőbajban fiatalon meghalt, lelkek millióit alakította át. Szükséges, hogy Jézus minden tanítványának az legyen a fő törekvése, hogy megszentelődjön. Életükben első helyet kell biztosítaniuk az imádságnak, a csendes szemlélődésnek és az Eucharisztiának, ami nélkül minden egyéb hiábavaló vergődés. A szentek igazságban élnek és szeretnek, és gondjuk van arra, hogy a bűnösöket is elvezessék Krisztus igazságára. Ezt az igazságot sohasem hallgatják el, s a bűnnek és a tévedésnek a legkisebb engedményt sem hajlandók tenni. A bűnben és a tévedésben lévők iránti szeretet tőlünk is azt követeli, hogy keményen harcoljunk bűneik és tévedéseik ellen.
A szentek gyakran rejtve vannak kortársaik szeme elől. Hány és hány szent él a kolostorok mélyén, akiket soha nem fog megismerni a világ!"

Robert Sarah bíboros

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

2018. 11. 25., vasárnap: Lelki küzdelem fokozatai, Chad Ripperger atya nyomán

2020. december 25.., péntek: Chad Ripperger atyától a házasságról. Különösen feministáknak nevelt lányoknak, feleségeknek ajánlom szeretettel.

2020. november 2., hétfő: Egyre nagyobb házak, egyre kisebb családok